Dc Nickerie Sherita Gobardhan start speciale audiëntie sessie voor alle ressorten

In het kader van openbaarheid van bestuur heeft de districtscommissaris van Nickerie, Senrita Gobardhan, samen met haar bestuursleden, een geïmplementeerde versie van bijeenkomsten uitgeroepen in het district Nickerie. Om de noden waarmee de burgers te kampen hebben aan te horen en een oplossingsmodel daarvoor te creëren, is zij van start gegaan met het houden van audiëntie sessies in de diverse ressorten binnen Nickerie.

Vaak voorkomende problemen in het district

De mensen van het district hebben al geruime tijd te kampen met een slechte infrastructuur, vooral in de verschillende polders wordt door de gemeenschap continu een beroep gedaan op de burgermoeder en andere instanties om deze problemen aan te pakken. De verslechterde wegen zijn het belangrijkste minpunt van deze buurtbewoners. Gezien het feit dat de meeste mensen doen aan landbouw is het voor hen als een last om de slecht begaanbare wegen te bewandelen. De buurtbewoners trachten langs verschillende wegen een gangbare oplossing te vinden voor hun problemen. Dit is een van de veel voorkomende problemen, maar helaas is dit niet alles.

Dagelijks zit men, volgens  Ricky (37), met problemen opgescheept. “Soms kun je er met niemand over praten, omdat de boodschap die daadwerkelijk bedoeld was voor de burgermoeder toch niet bij haar terecht zal komen.” Geconstateerde problemen in zijn ressort Nieuw Nickerie zijn behalve de slechte wegen, de structurele aanpak van bermen, de kwestie grondpapieren en afgifte daarvan. Hij is de mening toegedaan dat vele mensen een onzeker beeld hebben wanneer het komt op grond kwestie beleid. 

Wekelijkse vergadering Ressortraadsleden en Districtsraadsleden

Wekelijks wordr met de districtsraads- en ressortraadsleden vergaderd om de nodige aandachtspunten binnen de gemeenschap duidelijk aan te geven aan de districtscommissaris. Dit is dus niet de eerste weg die bewandeld wordt om de gemeenschap tegemoet te komen. De wekelijkse vergadering wordt in vergelijking met de audiëntie sessies alleen gehouden voor de media, indien uitgenodigd, en de desbetreffende leden. Dit zorgt er kortweg voor dat leden uit de samenleving zelf niet de kans krijgen om hun zegje te doen.

Oplossing

In het kader van zoeken naar een degelijke oplossing voor de noden vanuit de kant van de samenleving, heeft de districtscommissaris de audiëntie sessie in het leven geroepen. De problemen die langs verschillende wegen aan haar bekend worden gemaakt kunnen dan direct aan de burgermoeder verteld worden. Het is de bedoeling dat alle ressorten in Nickerie volgens eeb uitgestippeld  traject aan de beurt komen om op zo’n manier hun zegje te doen.

De districtscommissaris had wel specifieke dagen en tijden waarop iedereen van welk ressort dan ook in het district bij haar langs kon komen om een gesprek te voeren, maar nu met de audiëntie sessies geschiedt dit anders. De burgermoeder gaat zelf langs om de burgers te woord te staan. Ook de plaatselijke dienst en afdelingshoofd van een ressort wordten aangehoord door de burgermoeder tijdens de verschillende sessies.

GW

error: Kopiëren mag niet!