8 nieuw lokalen Nabawischool in Paramaribo-Noord geopend

De Nabawischool in Paramaribo-Noord is uitgebreid met 8 nieuwe lokalen. De feestelijke opening vond vrijdag 13 mei plaats en werd verricht door minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) en Gracia Valies, directrice Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC).

Eerste school die voldoet aan Covid- en post-Covid-regels

Het gaat om de eerste lokalen in Suriname die voldoen aan Covid en post-Covidregels, die een jaar terug zijn vastgesteld door het minOWC. Het ontwerp en de directievoering lagen in handen van Marciano Dasai.

Minister Somohardjo, die het beleidsgebied religieuze aangelegenheden ook in zijn portefeuille heeft, sprak van een zeer vreugdevolle dag voor de Nabawi school die valt onder de Stichting der Islamitische gemeenten in Suriname (SIS). De bewindsman gaf aan dat de islam een geloof is die kennis en samenwerken predikt en dat de uitbreiding van de school geheel in lijn ligt met de deze twee pijlers van de islam.

Hij sprak de hoop uit, dat dit project als inspiratie mag dienen om verder samen te blijven werken, maar dat ook andere scholen hiervan een voorbeeld van nemen. Hij juicht alle goede initiatieven toe en verzekert dat men in hem een partner heeft om op te rekenen.

Het stemt de minister goed, dat samenwerking binnen de moslimgemeenschap leidt tot realisatie van maatschappelijke doelen. De oplevering van de moderne lokalen moet als voorbeeld dienen van samenwerking.

“Deze festiviteit moet ons laten zien, dat als wij samenwerken wij veel kunnen bereiken. Dat wanneer we samen werken ook zoete dingen kunnen bereiken.” Minister Somohardjo is ervan overtuigd dat wanneer de eenheid en saamhorigheid onder de mensen nog sterker wordt, elk district er een Nabawischool kan krijgen. “Alleen door in saamhorigheid en in eenheid op te trekken kunnen wij inspraak krijgen.”

De lokalen zijn voorzien van een goede natuurlijke luchtdoorstroming en bevatten daarom een maximaal aantal ramen en deuropeningen. De fysieke uitstraling is bij de bouw ook meegenomen door de ontwerper en straalt een bepaalde energieke sfeer uit.

Onderhoud belangrijk

Volgens Dasai stopt het werk niet bij de bouw en oplevering, maar is onderhoud nu de belangrijkste factor. Er is hierop ingespeeld en de nieuwe lokalen zijn zodanig gebouwd dat ze een zelf verdiencapaciteit hebben. Na schooluren kunnen de lokalen verhuurd worden voor onder andere conferenties, vergaderingen en trainingen.

Het schoolproject is binnen een tijd van 11 maanden afgerond. Zowel lokale als internationale donateurs en sponsoren hebben deze uitbreiding kunnen realiseren met ondersteuning van heel veel vrijwilligers, ouders, het schoolbestuur, ondersteuners, het schoolteam en de leden van de SIS. Met de aanwinst van deze nieuwe lokalen kan de school voldoen aan de grote vraag naar nieuwe inschrijvingen voor het basisonderwijs.

error: Kopiëren mag niet!