IACHR erkent territoriale rechten inheemse Isseneru-gemeenschap in Guyana

Na negen jaar onvermoeibare strijd van de inheemse Isseneru-gemeenschap in Guyana heeft de IACHR (Inter-American Commission on Human Rights) een gunstig rapport met aanbevelingen opgesteld voor deze gemeenschap, waarin de organisatie de collectieve en territoriale rechten van de Isseneru erkent, en ook aanbeveelt dat de regering van Guyana onmiddellijk actie onderneemt om herstelbetalingen te verrichten voor de systematische schending van de individuele, collectieve, territoriale en ecologische rechten van de Isseneru-gemeenschap.

Regeringen verstrekken concessies aan grote mijnbouwbedrijven in inheems gebied

De Isseneru-gemeenschap bevindt zich aan de oevers van de Mazaruni-rivier in Guyana, waar de oorspronkelijke Akawaio-bevolking leeft, van wie de staat hun territoriale rechten heeft geschonden door hen erkenning en wettelijke eigendom van hun voorouderlijk land te ontzeggen; waardoor de hedendaagse regeringen concessies blijven verlenen aan multinationale bedrijven voor de winning van goud en diamanten, waardoor onherstelbare milieu- en culturele schade wordt veroorzaakt. Dit meldt deze week onder andere de overkoepelende inheemse organisatie Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, in Quito, Ecuador.

  • Isseneru is een inheemse nederzetting in de regio Cuyuni-Mazaruni in Guyana, ongeveer 25 tot 20 mijl ten westen van Kurupung. Het is een gemeenschap van ongeveer 300, voornamelijk Akawaio-indianen, die tussen de heuvelachtige, beboste oevers van de Mazaruni-rivier leven. Goudwinning is een belangrijke economische activiteit in het gebied. Isseneru kreeg rond 2007 een landtitel en de afbakening werd in 2009 voltooid.

De Isseneru hadden, samen met de Association of Amerindian Peoples of Guyana (APA), de basis COICA, in 2013 een petitie ingediend bij de IACHR om het geval van schending van de rechten van inheemse volkeren door de staat Guyana te beoordelen en aan te pakken.

Beslissing IACHR precedent voor alle inheemse volkeren Guyana

De beslissing van de IACHR vertegenwoordigt niet alleen een precedent voor het Akawaio-volk, maar voor alle inheemse volkeren van Guyana; aangezien de regelgeving voor inheemse volkeren in dit land ontoereikend is, garandeert het hun rechten niet, enerzijds is het flexibel voor de exploitatie van mineralen in voorouderlijke gebieden met steun van “gemeenschappelijke ontwikkeling”, en anderzijds erkent het de rechten van inheemse volkeren niet in het geval hun grondgebied niet is afgebakend.

“Nu moet regering schendingen mensenrechten aanpakken”

“Hoewel de beslissing ons een gevoel van opluchting geeft, zullen we pas tevreden zijn als de regering zinvolle stappen onderneemt om de flagrante en nu gevalideerde schendingen van onze rechten en de rechten van andere inheemse volkeren in heel Guyana die met soortgelijke situaties worden geconfronteerd, aan te pakken.” 

COICA en haar negen basis organisaties, sluiten zich aan bij de oproep van de inheemse broeders in Guyana aan de regering om haar internationale verplichtingen na te komen en maatregelen te nemen om de rechten van het Isseneru-volk en alle inheemse volkeren van Guyana te herstellen en te garanderen, die historisch geschonden zijn door achtereenvolgende regeringen.

Verklaring Isseneru Village Council

In een donderdag 13 mei uitgebrachte verklaring van de Isseneru Village Council te Middle Mazaruni, Region No. 7, in Guyana, verwelkomt de dorpsraad van Isseneru het historische besluit van de IACHR, negen jaar na het indienen van een petitie tegen de regering van Guyana voor het schenden van mensenrechten.

“Als gemeenschap zijn we blij met de gunstige beslissing, omdat het de klachten die we hebben rechtvaardigt met betrekking tot het falen van de regering om onze rechten adequaat te erkennen, respecteren en beschermen als inheemse volkeren door er niet in te slagen eigendomsrechten af te geven voor de volledige omvang van onze gebruikelijke gronden en door mijnbouwactiviteiten toe te staan op onze voorouderlijke gronden, zelfs onze landerijen met een adellijke titel, zonder voorafgaand overleg of toestemming.”

“Regering, stop de zeer destructieve mijnbouw”

“Jarenlang hebben we de negatieve effecten van deze acties gevoeld. Onze waterwegen zijn vervuild, onze natuurlijke omgeving vernietigd, ons levensonderhoud verminderd en onze bewoners moeten worden geconfronteerd met een groeiend aantal sociale problemen. En niet te vergeten de fysieke en financiële last waarmee we te maken kregen door lange afstanden te moeten reizen naar Georgetown om onze stem te laten horen. Het is zelfs nog ongelukkiger, dat negen jaar nadat we deze petitie hebben ingediend, ons voorouderlijk land nog steeds wordt beschadigd door de voortdurende mijnbouw in concessies van Lalta Narine, Joan Chang en anderen. De dorpsraad roept opnieuw de regering op om deze zeer destructieve mijnbouw te stoppen, waarvan nu is bewezen dat ze de rechten van ons volk schenden.

Bovendien, hoewel de beslissing ons een gevoel van opluchting geeft, zullen we pas tevreden zijn als de regering belangrijke stappen zet om een einde te maken aan de flagrante en nu gevalideerde schendingen van onze rechten en de rechten van andere inheemse volkeren in heel Guyana die worden geconfronteerd met soortgelijke situaties. Het besluit van de IACHR  maakt duidelijk dat er een gebrek aan rechtsbescherming is voor de rechten van inheemse volkeren in ons land, dat onze rechtsmiddelen voor schendingen van rechten  tekortschieten en dat de acties van de regering raciaal discriminerend zijn voor inheemsen volkeren, en het riep de regering op haar koers te corrigeren.”

“Verder roepen we alle Guyanezen op om naast ons te staan. Sta achter de mensen van Isseneru, omdat een overtreding van één een overtreding is tegen allen; en anderen kunnen de volgende zijn als deze serieuze, diepgaande en multigenerationele gevolgen en schendingen mogen blijven bestaan, en straffeloosheid is toegestaan,  zegevieren.”

Regering Guyana moet voor 20 juni reageren op IACHR aanbevelingen

De Guyanese regering zal haar reactie nog indienen op de aanbevelingen van het rapport van de IACHR over de schending van de rechten van de dorpsbewoners van Isseneru, aldus premier Mark Phillips afgelopen dinsdag. Hij deed die toezegging tijdens de openingsceremonie van het seminar van de Commonwealth Parliamentary Association (CPA) voor Guyanese parlementsleden. De regering heeft tot 20 juni de tijd om te reageren.

PK

error: Kopiëren mag niet!