Volksgezondheid tracht burgers te beschermen tegen gevolgen tabaksgebruik

In 2020 werd Suriname geselecteerd voor deelname aan het WHO-FCTC2030 project. Het WHO-FCTC2030 project biedt Suriname de ​​kans om toegang te krijgen tot technische en financiële ondersteuning voor een betere handhaving en naleving van de Tabakswet – de wet die in 2013 is afgekondigd om roken te ontmoedigen. Deze wet heeft onder andere als doel huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de schadelijke effecten van tabaksgebruik en -rook.

Tabak is een van de meest bekende risicofactoren van NCD’s, Non Communicable Diseases ofwel Niet Overdraagbare Ziekten. Dat zijn chronische ziekten als hart- en vaatziekten, suikerziekte, hoge bloeddruk en kanker. Binnen het FCTC2030 project zijn analyses uitgevoerd om te kijken wat tabaksgebruik doet met de Surinaamse economie en wat het resultaat zal zijn van een sterke tabakscontrole. 

Tabak-gerelateerde ziekten kosten de Surinaamse economie jaarlijks SRD 508 miljoen.  Elk jaar overlijden meer dan 500 Surinamers aan deze ziekten.

Met behulp van dit project hebben kon een aantal zaken worden gerealiseerd:

 • Bewustwordingsactiviteiten om het roken te ontmoedigen- georganiseerd in verschillende districten: Saramacca, Nickerie en Commewijne.
 • Richtlijnen voor handhaving van rookvrij beleid, richtlijnen voor handhavers van de tabakswet en een situatieanalyse zijn samengesteld.
 • Communicatie boodschappen samengesteld en anti-tabaksmateriaal ontwikkeld.
 • Een Tabaksinvestment case om de maatschappelijke en economische voordelen van een uitgebreide implementatie van de WHO-FCTC in Suriname aan te tonen.
 • Een ge-update geldboetelijst voor tabaksovertredingen en de goedkeuring van snelrechtformulieren voor controle en naleving van de wet.
 • Een samenwerkingsverband met diverse ministeries die ook een rol hebben in een sterkere aanpak van de tabakscontrole.

Het ministerie van Volksgezondheid is nu nog bezig met:

 • Een aantal wetswijzigingen in de tabakswet, bijvoorbeeld toewerken naar de implementatie van neutrale gestandaardiseerde sigaretten verpakkingen.
 • Het opzetten van een interdepartementale commissie.
 • Het handhaven van de huidige uniforme accijnzen structuur en het toe te werken naar de verhoging van de accijnzen en de prijs van tabaksproducten.
 • Trainen van BAVPR’s ter controle en naleving van de Tabakswet.
 • Richtlijnen ontwikkelen tegen inmenging van de tabaksindustrie.

Daarnaast werkt het ministerie ook aan de uitvoering van een nieuwe Global Youth Tobacco survey, om na te gaan hoe het tabaksgebruik is onder jongeren van 13, 14 en 15 jaar. Hiervoor is een aantal overleg momenten geweest met minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Het ministerie van Volksgezondheid tracht burgers door middel van deze interventies te beschermen tegen de nadelige gevolgen van tabaksgebruik.

error: Kopiëren mag niet!