Minister Mac Andrew: “Erfgoed-educatie van grote betekenis voor jeugd en werkgelegenheid”

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken heeft afgelopen woensdag een presentatie gehad over het doel van de educatieve website voor jongeren over cultuur erfgoed in Suriname, www youth-heritage.org, van initiatiefneemster Miriam van Baalen-Weekers. De website heeft tot doel kennisoverdracht van het erfgoed van ons land aan jongeren.

Afgezien van het belang, dat erfgoededucatie, jongeren het historisch besef van de Surinaamse cultuur bijbrengt en het respect voor erfgoed bij hen kan inboezemen, is de nadruk bij deze gelegenheid vooral gelegd op het belang van erfgoed in relatie tot nuttige vrijetijdsbesteding en werkgelegenheid voor jongeren.

Uit de presentatie is gebleken, dat deze educatieve website een grote bijdrage kan leveren aan zinvolle vrijetijdsbesteding die van positieve invloed kan zijn op de ontwikkeling van jongeren. De minister juicht deze vorm van zinvolle vrijetijdsbesteding toe, vooral gelet op de groei van de categorie risico jongeren. Zinvolle vrijetijdsbesteding kan volgens hem helpen om jongeren te vormen. Hierdoor kan voorkomen worden dat gedrags- en/of sociale problemen zich ontwikkelen bij jongeren met alle gevolgen van dien voor hun groei en vorming.  

Zowel de minister als de erfgoedspecialiste vindt dat erfgoed meer en meer gezien moet worden als een economische sector die werkgelegenheid kan scheppen voor jongeren. Zo gaat het behoud en beheer van erfgoed gepaard met economische activiteiten waar jongeren hun brood aan kunnen verdienen. Beide zien ook economische potentie in het erfgoedtoerisme tegen de achtergrond van het feit dat de historische binnenstad van Paramaribo voorkomt op de UNESCO-Werelderfgoedlijst

error: Kopiëren mag niet!