Minister Levens geeft inzicht over verschillende delen onderwijs

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, is op donderdag 12 mei tijdens de begrotingsbehandeling in de Assemblee ingegaan op de gestelde vragen van diverse Assembleeleden. Ten eerste gaf de minister aan, dat de achterstand in betalingen op het ministerie SRD 255 miljoen bedraagt. Dit zorgt volgens haar voor wat stagnatie af en toe.

Kosten masteropleidingen

Wat betreft de kosten van masteropleidingen voor hoger onderwijs, gaf de minister aan, dat er gewerkt wordt met de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname (NOB). In Suriname bestaat dus de mogelijkheid om een studielening aan te vragen voor het hoger onderwijs, tegen een beperkte rente. 

Onderwijsvernieuwing

Het examen van de zesde klas (leerjaar 8) is verschoven naar twee jaren later. In leerjaar 10 zal het examen plaatsvinden. Er zal verder niet alleen sprake zijn van MULO A- en B-richting, maar ook C- (talen) en D-richting (kunst en cultuur). Bij het nieuw systeem zal er gelet worden op de vooruitgang en niet de achteruitgang. Het hoogste cijfer telt. De focus zal ook vooral gelegd worden op talenten. Voor de meeste talenten zullen er meerdere profielen ontwikkeld worden.

Informatie aan schoolleiders, leerkrachten en ouders

Eind mei tot eerste week van juni zullen er workshops voor schoolleiders, leerkrachten en ouders gehouden worden. Daarbij zullen de wijzigingen in het onderwijssysteem rechtstreeks besproken worden. Dat zal per district geschieden. De minister gaf aan, dat het niet meer via de media zal geschieden, omdat het veelal niet begrepen wordt.

Wateroverlast

Ten aanzien van wateroverlast zei de minister, dat er een tekort is op de begroting van het ministerie om de wateroverlast tegen te gaan. Levens stelde, dat de schade enorm is. Voor wat betreft schoonmaakwerk en reparaties is SRD 3 miljoen vrijgemaakt door het ministerie van Financiën, maar dat is bij lange na niet voldoende, benadrukte Levens. Het is volgens haar in ieder geval wel een start om de scholen in het binnenland langzaam op te starten. 

Enorme achterstand binnenland

Zoals bekend heeft het binnenland een enorme achterstand. De achterstand begon vanaf de komst van de Covid-pandemie. Het binnenland werd daarna tot tweemaal toe getroffen door wateroverlast. De minister gaf te kennen, dat zij bezig is met het Platform van Leerkrachten in het binnenland om na te gaan of het hele systeem veranderd moet worden. De minister stelde voorzichtig, dat er bijvoorbeeld in de droge tijd meer onderwijs gegeven zal moeten worden. In juni is er mogelijk opnieuw wateroverlast. De natuur werkt verrassend en dus zullen het onderwijsproces en de vakanties daarop afgestemd moeten worden, zei Levens.

SK

error: Kopiëren mag niet!