Metalen roosters openbare wegen Centrum Paramaribo worden opnieuw geplaatst

Onlangs is een aanvang gemaakt met het plaatsen van metalen roosters boven open riool aan de Zinniastraat in het bestuursressort Centrum, zo meldt het Burger Informatie Centrum Paramaribo Noord-Oost. 

Roosterdeksels worden weggedragen

Op meerdere plekken in de directe omgeving zijn de rooster deksels van rioleringen weggedragen. Dit vormt voor zowel voetgangers alsook fietsers en andere weggebruikers een gevaar. 

In het geval van de Zinniastraat vormden de open rioleringen een direct gevaar voor de leerlingen van de O.S. Zinniastraat. Onder toeziend oog van districtscommissaris Ricardo Bhola en de schoolleiding van O.S. Zinniastraat hebben medewerkers van de Technische Dienst(TD) van het Commissariaat Paramaribo Noord-Oost de eerste metalen roosters geplaatst. 

Binnenkort worden overige wegen in de bestuursressorten vallende onder het Commissariaat Paramaribo Noord-Oost aangepakt.

Defecte lampen gebouw pompgemaal bij Centrale Markt vervangen

Het commissariaat heeft ook  de lampen aan het gebouw van het pompgemaal op het parkeerterrein van de Centrale Markt Paramaribo(CMP) vervangen. De lampen waren al geruime tijd defect. Districtscommissaris Bhola had voor hulp aangeklopt bij een lokale ondernemer, die meteen bereid was te helpen. De oude lampen zijn vervangen door LED-lampen die minder energie gebruiken en een langere levensduur hebben. 

De directe omgeving nabij het pompgemaal en het parkeerterrein is nu in de avonduren goed verlicht, wat de veiligheid op terrein ten goede komt. De bewaking van de Centrale Markt Paramaribo zal hierdoor het terrein goed kunnen overzien en preventief kunnen optreden.

error: Kopiëren mag niet!