Defensieminister Mathoera hekelt extra uitgaven voor berging ‘weggegeven’ marine boten

Ministerie moet USD 40.000 uitgeven voor berging gezonken legervaartuigen

Minister Krishna Mathoera van Defensie heeft in het parlement donderdag tijdens de behandeling van de begroting van 2022 aangegeven, dat zij het jammer vindt dat er ruim US$ 40.000 uitgegeven moet worden voor twee gezonken marine boten in het Saramaccakanaal. 

Weggegeven

De vorige machthebbers hebben de boten weggegeven aan een particulier. Twee hiervan zijn gezonken. De gezonken boten belemmeren de vrije doorvoer van andere schepen in het Saramaccakanaal. De bewindsvrouwe stelde het erg jammer te vinden, dat zoveel geld hieraan uitgegeven moet worden, terwijl dat geld elders gebruikt kon worden en dit voorkomen had kunnen worden.

Eerder stelde Defensie, dat het Nationaal Leger een onderzoek had gesteld naar boten die in 2016 zijn verdwenen uit de Marinebasis te Boxel. In dat ingesteld onderzoek van Defensie werden vijf van deze vaartuigen teruggevonden bij de ondernemer Jerrel van Embricqs van Hi-Q Oil Suriname NV. Nader onderzoek wees uit, dat de ondernemer op basis van een afspraak met de voormalige Defensieminister, Ronni Benschop, toestemming heeft om de boten te beheren.

Onderzoek 

Kort na het verslag van de Interne Controle van Defensie, kwam de militaire politie (MP) in actie. Zij is samen met de Marine belast met het terughalen van de boten en onderzoek naar de reden van het beheer door de ondernemer. De manschappen oriënteerden zich ter plekke en zagen de ‘Jarabakka’ en ‘Granmorgoe’, terwijl een derde boot al in de diepte was verdwenen. Van de twee zichtbare boten waren motoren, generatoren, airco’s, navigatie-en communicatieapparaten en stalen scheepsmasten gedemonteerd. Het vermoeden bestond dat die zijn opgeslagen in de loods aan de Industrieweg.

De MP concludeerde in haar rapport, dat de acht vaartuigen technische mankementen hadden en met medeweten en toestemming van onder meer ex-minister Benschop en voormalig Defensie-directeur John Antonius door Van Embricqs zijn weggesleept van de Marinebasis. Onder zijn beheer zijn vier boten in een deplorabele toestand geraakt en is de marktwaarde nu minder dan toen ze onder beheer van de Marine waren.

error: Kopiëren mag niet!