Suriname nam deel aan 55e sessie VN Commission on Population and Development in New York

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, meldt donderdag 12 mei pas, dat Suriname in de periode van 25 tot en met 29 april deelgenomen heeft aan de 55e sessie van de Commission on Population and Development (CPD55) van de Verenigde Naties.

Garicia Roman, tijdelijk zaakgelastigde op de ambassade van Suriname in New York, heeft namens Suriname deelgenomen aan deze sessie die jaarlijks wordt gehouden in New York en dit jaar als thema had ‘Bevolking en duurzame ontwikkeling, in het bijzonder duurzame en inclusieve economische groei’. 

Dit thema van toepassing op Suriname, gelet op het doel van de regering om iedereen bij de economische- en sociale ontwikkeling van het land te betrekken. Met het oog hierop zal met de lancering van het Nationaal Bevolkingsbeleid van Suriname in de eerste helft van mei, een structurele bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling, implementatie, monitoring en evaluatie van mensgericht en op bewijs gebaseerd beleid, tegelijkertijd rekening houdend met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

‘Het bereiken van duurzaamheid vereist het aanpakken van veel fundamentele problemen op lokaal-, regionaal- en mondiaal niveau. Daarnaast vormt het bereiken van de doelen en doelstellingen van duurzaamheid een grote uitdaging voor alle segmenten van de samenleving’, stelde Garicia Roman in haar betoog.

De tijdelijk zaakgelastigde gaf verder aan, dat de kwetsbare economische situatie waarin Suriname zich momenteel bevindt en de beperkte middelen waaruit de regering kan putten, het land confronteert met de realiteit dat vele uitdagingen niet op korte termijn kunnen worden aangepakt. Daardoor zijn veel inspanningen gericht op het herstel van de schade. Daarbij dienen de beginselen van gendergelijkheid, inclusiviteit en klimaatverandering als dwingende richtsnoeren.

Naast de gevolgen van de Covid-19-pandemie is het land ook in een economische crisis beland waardoor de waarde van de Surinaamse dollar verzwakt is. Daarom zijn de maatregelen van normalisatie van groot belang.

Suriname zal blijven werken aan de verdere implementatie van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling met bijzondere aandacht voor onze nationale prioriteiten zoals vastgelegd in het Nationaal Ontwikkelingsplan.

error: Kopiëren mag niet!