Informatievoorziening zuiver houden

De in sommige kringen geliefde en sommige kringen verguisde, maar zeker een controversiële ex-minister Gillmore Hoefdraad, heeft het nieuws op zeer opvallende wijze gehaald. De voormalige minister die verantwoordelijk wordt gehouden van het financiële debacle dat wordt gezien als de erfenis van de vorige regering, is reeds geruime tijd voortvluchtig. Het moment toen bekend werd dat het OM de voormalige bewindsman zou vervolgen, poetste de voormalige IMF-medewerker de plaat. Enkele landen in de regio werden als potentiële verblijfplaatsen genoemd. Zelfs bewaakte residenties in Suriname worden als potentiële verblijfplaatsen van de minister genoemd.

Er zijn kritische burgers die zeer sceptisch staan tegenover het echt onbekend zijn van de verblijfplaats van de minister. Op zijn niveau zijn reeds de governor van de Centrale Bank en een directeur van de SPSB al geruime tijd ingesloten.

Maar, de aas in het spil van het financieel gebeuren of het financieel-monetair mismanagement zou de voormalige minister van Financiën zijn. De voorname rol die thans de minister van BIBIS (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking) in het kabinet heeft, die rol had de minister van Financiën in het vorige kabinet. In het laatste jaar van de vorige regering heeft de minister moties van wantrouwen en zelfs een in staat van beschuldigingstelling wegens het overtreden van het leningenplafond overleefd. Dit alles dankzij de onvoorwaardelijke steun die hij zou genieten en nog steeds geniet van de NDP’ers en partijsympathisanten.

Recent is naar aanleiding van het bericht in de lokale media weer door zijn politieke makkers beweerd, dat de minister geen keuzes heeft gemaakt in zijn hoedanigheid als minister om zichzelf te verrijken. Het nieuws is dat Interpol geweigerd heeft om de ex-minister op de lijst van gevaarlijke en internationaal opgespoorde criminelen te zetten. De ex-minister zou tegen dit verzoek van de Surinaamse regering (het Surinaams Openbaar Ministerie) succesvol hebben geprocedeerd. Het een en ander wordt bevestigd door de minister van Justitie en Politie (JusPol). Afgelopen vrijdag is de minister wel op de nationale lijst van de ‘most wanted’ personen van het Korps Politie Suriname geplaatst.

De minister van JusPol zegt dat hij de inhoud van het besluit van Interpol nog moet bestuderen. Waarin de burgerij geïnteresseerd is, is de motivering van het niet willen inwilligen van het verzoek van het Surinaamse OM door Interpol. Die motivering is niet duidelijk, de kans is wel klein dat Interpol heeft aangegeven dat er in het geval van de minister, sprake is van een politiek gemotiveerde vervolging, dus een vervolging vanwege de politieke kleur van de minister.

In elk geval kan van Suriname niet gezegd worden dat politieke minderheden of politieke opposanten worden gemolesteerd of geïntimideerd en vervolgd vanwege hun politieke kleur. Of dan moet het een patroon in de politiek zijn dat nu zal aanvangen. Het is dan een ommekeer in de politiek waar al gauw politiek geweld om de hoek komt kijken. Wij denken niet dat de escalatie van de Surinaamse samenleving zover is.

Er wordt in kringen van de ex-minister gesproken van een overwinning, maar het betekent geen vrijwaring van rechtsvervolging van de persoon. Immers, Interpol is geen rechtsprekende instantie en de organisatie heeft redenen op grond waarvan personen op de lijst worden gezet. Niet alle personen die verdacht worden van strafbare feiten of hiervoor zijn veroordeeld, komen op de Interpol-lijst. De echte overwegingen zullen, zeker waar zowel de verdachte en zelfs de vervolging op zich dubieus zijn, altijd laten raden. Insiders kunnen het besluit van Interpol wel op hun echte waarden schatten. De verklaring kan zijn dat de aanvraag niet substantieel is gemotiveerd of dat Interpol vanwege de politieke gevoeligheid en de gevoeligheid van deze vervolging niet van oordeel is dat de plaatsing meer voordelen oplevert dan de niet-plaatsing.

Hoefdraad is in Suriname uitgeprocedeerd. Hij is veroordeeld en heeft geen beroepsmogelijkheden meer binnen het Surinaams rechtssysteem. De plaatsing van de minister op de Interpol-lijst zou niet alleen voor de internationale signalering en opsporing, maar ook in het politieke debat zeer handig zijn.

Verwijzen naar de plaatsing op een Interpol-lijst spreekt boekdelen, het spreekt tot de verbeelding van de kiezers. Het is wel duidelijk, dat er verscheidene manieren zijn om de veroordeelde opgepakt te krijgen. Maar, dan moet er wel een indicatie zijn waar hij zich ophoudt. Er kan dan gebruik worden gemaakt van rechtshulpverdragen. Gekeken moet worden in Suriname of het verzoek aan de vereisten heeft voldaan zoals gesteld door Interpol voor een red alert. In elk geval is het duidelijk dat het besluit van Interpol, koren op de molen is van politici uit het politieke kamp van de minister.

Zo circuleert er een bericht dat Interpol de ex-minister vrijspreekt van strafbare feiten, maar die taak heeft Interpol niet. Het bericht komt uit de koker van paars: in elke zin de ex-minister worden ‘geëxonereerd’. Het bericht is in het Engels om kennelijk de indruk te wekken dat het van Interpol is of van een geloofwaardig internationaal medium. Bij het zoeken online wordt het bericht niet herkend als te zijn zodanig gelanceerd. 

Een Red Notice wordt door INTERPOL op verzoek van een lidstaat gepubliceerd en moet voldoen aan de statuten en regels van Interpol. Een Red Notice is geen internationaal arrestatiebevel. Red Notices worden uitgevaardigd voor voortvluchtigen die worden gezocht voor vervolging of om een ​​straf uit te zitten. Dit volgt op de gerechtelijke procedures in het land dat het verzoek heeft ingediend. Elk Red Notice-verzoek wordt gecontroleerd door een gespecialiseerde taskforce om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met regels van Interpol. Deze beoordeling houdt rekening met de informatie die beschikbaar was op het moment van publicatie.

Telkens wanneer nieuwe en relevante informatie onder de aandacht van het secretariaat-generaal wordt gebracht nadat een Red Notice kennisgeving is uitgevaardigd, onderzoekt de taskforce de zaak opnieuw.

Artikel 83 van de Rules on the Processing of Data (RPD) van Interpol beschrijft de specifieke voorwaarden voor de publicatie van Red Notices. Red Notices mogen alleen worden gepubliceerd als het betreffende misdrijf een ernstig misdrijf is. Ze mogen niet worden gepubliceerd voor een aantal categorieën strafbare feiten. Ten eerste worden verzoeken afgewezen voor delicten die cultureel of qua normen van een land verschillen van andere landen. Voor misdrijven met betrekking tot familie-/privéaangelegenheden wordt ook geen Red Notice geplaatst. En dat geldt ook voor misdrijven die voortvloeien uit een overtreding van wet- of regelgeving van bestuurlijke aard of voortvloeiende uit privégeschillen, tenzij het gaat om witwassen of de georganiseerde misdaad. De kans is groot dat de afwijzing van recent met deze afwijzingsgrond te maken heeft.

error: Kopiëren mag niet!