Anand Biharie over 22 maanden regeringsbeleid: “Suriname niet gered, weinig transparantie en zwakke beleidsuitvoering”

De econoom Anand Biharie vindt dat na 22 maanden regering Santokhi/Brunswijk er niet gesproken kan worden dat Suriname gered is geworden. De armoede is toegenomen, er is weinig transparantie in bestuur en een zwakke uitvoering van beleid. Dit zijn enkele van de belangrijkste zaken die de regering als inzet had bij haar aantreden.

Na bijna twee jaar concludeert Biharie, dat er nog weinig terecht is gekomen van wat de regering het volk heeft voorgehouden. Na bijna 22 maanden struikelt de regering nog steeds in de uitvoering van beleid. Ook met de beleidsformulering gaat het volgens de econoom slecht. Er wordt beleid geformuleerd en gepresenteerd zonder de nodige onderbouwing en argumentatie. Zo is het beleid onder meer gericht om de subsidies van stroom en water af te bouwen, maar wordt niet met cijfers beargumenteerd wat en hoe groot deze subsidies zijn. Dat zou moeten blijken uit de jaarrapporten van de EBS en SWM, maar deze zijn nog steeds niet gepubliceerd. 

Goed bestuur

Het zo sterk gepropageerde goed bestuur zou ook moeten blijken uit handelingen bij staatsbedrijven. Bij de SLM bijvoorbeeld wordt beweerd, dat de schulden van het bedrijf veel minder zijn dan algemeen bekend is geworden, zonder met de cijfers en andere bijzonderheden naar buiten te komen. Wie zijn de schuldeisers van het bedrijf precies, en hoeveel is er aan rente en aflossingen betaald? Er is volgens Biharie geen sprake van openbaarheid van bestuur en belangrijke informatie wordt bewust verzwegen.

Hetzelfde geldt volgens hem voor de jaarrapporten van de DSB en de Hakrinbank, waar de overheid mede aandeelhouder is.

In het verlengde hiervan noemt hij de kwestie Blauwmeer, waar lang niet alle informatie bekend wordt gemaakt. Ook het beleid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) als een van de monetaire autoriteiten in het land met betrekking tot de Termijn Deposito veilingen vindt Biharie zeer discutabel. De Termijn Deposito veilingen zijn volgens de econoom een dekmantel om de commerciële banken “gratis” geld toe te stoppen zodat ze hun liquiditeitspositie kunnen versterken.

SS 

error: Kopiëren mag niet!