Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen stelt ultimatum: “We rennen nog steeds achter de feiten aan”

De Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen onder voorzitterschap van Waldo Walther Jameson hield dinsdag 10 mei een Algemene Leden Vergadering (ALV). De bijeenkomst werd allereerst gehouden om het 15-jarig bestaan van de organisatie te herdenken. “

We willen in dat kader met de leden van gedachten wisselen, en terugblikken op de afgelopen 15 jaren, waarbij we ook kijken naar het heden, zodat we samen de zaken voor de toekomst kunnen bepalen”, laat voorzitter Jameson weten.

Over het verleden zegt de voorzitter, dat wat zich heeft afgespeeld zich niet meer moet herhalen, doelend op de Binnenlandse Oorlog, maar ook dat er aandacht moet zijn voor de ex-militairen. “We hebben de politiek nodig om de weg voor ons te plaveien, ook zullen we voor de toekomst opeisen wat ons rechtens toekomt.” Jameson noemt concreet de oorlogsongevallenregeling. “Dat moet nog tot zijn recht komen.” De organisatie spreekt de hoop uit dat vicepresident Ronnie Brunswijk dit in orde kan maken.

Gezondheidssituatie

Ook brengt de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen onder de aandacht dat de gezondheidssituatie van vele leden te wensen overlaat. “Veel van ons leunen tegen de 60 jaar en lijden aan verschillende ziekten, we hebben een honderd procent dekking nodig van onze medische toestand, velen hebben geen woning, geen perceel en leven met 3 generaties in een huis en dat moet ophouden.”

Jameson zegt dat de doelgroep zichzelf aanbiedt om geholpen te worden. “De regering hoeft niet alles te doen voor ons, de regering hoeft alleen maar in te komen met middelen en machines zodat wij verder kunnen. We hebben de politiek nodig en de sleutel ligt bij Defensie. Daar ligt onze administratie en zij moeten de knoop doorhakken voor een oplossing.” Jameson wijst in dit verband op de noodzaak om de politiek erbij te betrekken. “Zodat wij de toekomst kunnen bepalen. Hij noemt het belang van het verleden, heden en de toekomst. “Als je het verleden verloochend dan zal je geen goede toekomst kunnen bepalen. Je moet niet vergeten waar je vandaan komt om te kunnen bepalen waar je morgen wil zijn”, benadrukt Jameson.

“Nu er een overlegorgaan in het leven is geroepen zien wij dat de dingen anders kunnen gaan, want sinds jaar en dag vroegen de mannen naar een overlegorgaan en het kwam maar niet en nu hoor je over de opzet van een vakvereniging en een overlegorgaan, dit betekent dat deze zaken snel kunnen gebeuren, maar men weigert om deze zaken te doen”, merkt de voorzitter van de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen op. “Men wil steeds voor ons bepalen wat men wil.”

Een ander punt wat de groep aankaart is, dat zij door de minister van Defensie, Krishna Mathoera, na de verkiezingswinst zijn ontvangen op 15 december 2020 maar daarna niet meer.

Jameson noemt wel enkele genomen maatregelen, onder andere voor een resocialisatiegroep en voor een groep voor mannen die vrijwel invalide is geworden. “Deze laatste groep heeft SRD 250 erbij gekregen, maar zonder om eerst met ons te zitten om te kijken naar de mogelijkheden, want in ons wensenpakket staat SRD 500.”

Op de ALV was het gieten van een nieuw wensenpakket daarom ook een van de aandachtspunten. Voor de groep mensen die geen pensioen krijgen en het nog moeten stellen zonder dokterskaart of de groep met betalingsachterstanden bij het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) wordt aandacht gevraagd.

Jameson verduidelijkt, dat door deze betalingsachterstanden het kunnen doen van een psychologische test niet mogelijk is. “Mensen die werk hebben gevonden kunnen op die manier geen psychologische test doen, omdat de doktoren niet zijn uitbetaald.” Voor het inlopen van deze betalingsachterstanden is een ultimatum gesteld.

“Uiterlijk 30 juni moet dit soort zaken afgehandeld zijn. Voor andere zaken die een lang traject nodig hebben is 21 juli als ultimatum gesteld. Vanaf 2010 moesten wij percelen krijgen in Commewijne en in Nickerie, maar de politiek heeft ministers benoemd en wij zitten nu in deze malaise. Vandaag kon ik een mooie twee kamerwoning en een kleine auto hebben, maar we moeten nog steeds achter de feiten aan rennen”, aldus de voorzitter van de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen.

Met minister Mathoera is geprobeerd in contact te komen, de minister was echter niet bereikbaar.

RB 

error: Kopiëren mag niet!