Traditionele Gezagsdragers Brokopondo praat met president Santokhi over samenwerking

Het Platform Taditionele Gezagsdragers van Brokopondo heeft dinsdag een uitvoerig onderhoud gehad met een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd heeft hoofdkapitein Henry Kaffe, voorzitter van het platform, en diens delegatie ontvangen op het Kabinet van de President.

Het overleg stond in het kader van de samenwerking tussen de overheid, het traditioneel gezag en de particuliere sector om het district duurzaam te ontwikkelen. Ook de wateroverlast is op de agenda geweest. De regeringsleider heeft een voorstel gedaan om binnen twee weken een krutu te organiseren, zodat er in breed context gediscussieerd kan worden over de diverse vraagstukken.

Duurzame ontwikkeling ter hand nemen

De groep bestond naast kapitein Kaffe verder uit Wilco Finisi, Lunis Diko, en Soulamy Laurens. De delegatie had eerder een schrijven aan het kabinet gericht om ontvangen te worden. Het platform komt tot de conclusie, dat er een samenwerking moet komen met de plaatselijke ondernemers voor duurzame ontwikkeling van het district. De reden voor het bezoek is het besef dat de natuurlijke hulpbronnen eens op zullen raken. Het voorstel is dan ook om duurzame ontwikkeling ter hand te nemen. De bewustwording moet opgevoerd worden zodat in plaats van roofbouw, duurzame landbouwproductie geschiedt. Geconstateerd wordt dat een groot deel van Brokopondo in concessie is uitgegeven en er haast geen vrij domeingrond meer is. Dit stagneert de ontwikkeling. 

Waterstand stuwmeer bron van zorg

De waterstand in het stuwmeer is ook een punt van zorg. De organisatie heeft hierover een gesprek gehad met directeur Eddy Frankel van de Staatsolie Power Company. De schade vanwege de wateroverlast is enorm. Opgemerkt wordt dat er ook niets van de inkomsten terugvloeit naar Brokopondo. Er is ook geen sprake van een districtsfonds.

Het platform ziet graag een herstructurering van de overeenkomsten met multinationals waardoor het district meer kan halen uit de aanwezigheid van deze bedrijven. De organisatie en het platform ondernemers van Brokopondo hebben wel structureel overleg met onder andere IAmGold Rosebel Goldmines met positieve resultaten. Er worden stappen gezet om eenzelfde samenwerking te hebben met Staatsolie. De ondersteuning van deze bedrijven zou doorslaggevend kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van Brokopondo. 

Het platform wil dat op basis van public private partnership lokale ondernemers in de gelegenheid worden gesteld een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land, in het bijzonder Brokopondo.

Er zijn ook verbeterpunten aangedragen voor wat betreft de hulp die door het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) wordt geboden. Intussen heeft de regering haar eerste plannen voor het district reeds uitgezet.

President Santokhi ondersteunt het idee voor landbouw in Brokopondo en is voorstander van zelfontwikkeling.

Tijdens het onderhoud is ook een verzoek gedaan dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) Brokopondo bezoekt. Vanuit de kant van de regering is voorgesteld om binnen twee weken een krutu te hebben met de aanwezigheid van de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Regionale Ontwikkeling en Sport, het NCCR, Staatsolie en IAmGold en andere stakeholders. 

error: Kopiëren mag niet!