Teach Consciously start online sessie over straffen en belonen

Al vanaf oudsher worden straffen en belonen toegepast binnen de opvoeding. Het wordt heden ten dage nog steeds als een opvoedingstool gezien. Veel ouders zijn de mening toegedaan, dat het straffen en de strenge opvoeding een positieve uitwerking op hen heeft gehad. Tegenwoordig denken opvoedexperts echter anders daarover.

Stichting Teach Consiously zal op 28 mei weer van start gaan met een online sessie over dit onderwerp. In gesprek met Dagblad Suriname zegt Vandana Ramlal-Chander, dat elke opvoeder zich het volgende moet afvragen: “Wat wil ik bereiken met straffen en belonen en waarom geef ik straf?” 

Experimenteerfase 

Ramlal geeft aan, dat eenieder natuurlijk wil dat kinderen gewenst gedrag vertonen en ongewenst gedrag afleren. “Wat opvoeders moeten beseffen is dat jonge kinderen in een experimenteerfase zijn en nog niet zo vaardig zijn om een onderscheid te maken in wat ze doen en wie ze zijn. Kinderen gaan altijd grenzen willen verleggen, omdat ze op een ontdekkingstocht zijn. Dat hoort gewoon bij hun ontwikkeling. Als ze in deze fase regelmatig gestraft worden, kunnen ze straf ervaren als  een persoonlijke afwijzing en er onzeker van worden. Ze worden angstig en gaan twijfelen aan zichzelf. Andere kunnen er juist opstandiger van worden, overstuur raken of  dichtklappen.”

Straffen heeft nadelen voor de ontwikkeling

Ramlal stelt, dat het geven van straffen, nadelen kan hebben voor de ontwikkeling van het kind. Zeker als het om fysieke straffen gaat. “Zo kan het veelvuldig straffen bijvoorbeeld lieg gedrag in de hand werken, omdat het kind de straf wil ontlopen. Daarnaast kan de sfeer in het gezin, het vertrouwen en de relatie met het kind op langdurige termijn ook verstoord raken  als zaken niet goed worden aangepakt.”

Belonen heeft ook nadelen

Hetzelfde geldt volgens haar ook voor het belonen van kinderen. “Als kinderen iets doen en daarbij steeds beloont worden, dan bestaat de kans dat ze op den duur, wanneer ze geen beloning meer krijgen, het juist als een straf gaan ervaren.” Kinderen moeten volgens haar niet afhankelijk zijn van een beloning en complimenten. Ze moeten daarentegen opgroeien tot zelfverzekerde individuen.

Positief opvoeden

Velen zullen zich dan afvragen of kinderen niet meer gestraft moeten worden. En hoe staat het overigens met het geven van complimenten en belonen? Ramlal: “Wat  Teach Consciously in haar trainingen en opleidingen promoot is, positief opvoeden, zodanig dat je bijvoorbeeld het kind wel de gevolgen van zijn gedrag laat ervaren, maar op een acceptabele en positieve manier. Wij reiken onze studenten en deelnemers tools aan die zij binnen de opvoeding kunnen toepassen, zonder dat je daarbij hoeft te straffen.”

“Ten aanzien van het belonen zeggen wij: als je dat doet in de vorm van complimenten geven, geef dan complimenten op een goede manier, zodanig dat het kind eruit kan halen welk gedrag gewaardeerd wordt en waarom het gedrag gewaardeerd wordt.”

Wie mogen deelnemen aan deze training?

Teach Consciously verzorgt opleidingen en cursussen voor kinderwerkers, crèche-peuterleidsters en leidinggevende van kinderdagverblijven. In het kader hiervan, vindt de stichting het belangrijk om vaker stil te staan bij opvoedingsaspecten.

“We willen dat crècheleidsters bewust gaan handelen en opvoeden op de werkplek en willen voorkomen dat zij intuïtief grijpen naar strafmiddelen. Denk altijd eerst na, waarom wil je overgaan tot straffen? Kan ik het ook anders doen? Wat wil ik precies bereiken? Studenten en crèchemedewerkers, maar ook ouders, geven zich regelmatig op voor soortgelijke trainingen. Eenieder die meer wil leren over de opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen mag deelnemen aan deze training”, aldus Ramlal.

SK

error: Kopiëren mag niet!