NV Havenbeheer: Werkzaamheden aanmeerfaciliteiten Marowijnerivier in volle gang

In de achter ons liggende periode zijn er meerdere malen berichten verschenen in de media over de veerverbinding tussen Suriname en Frans-Guyana. Zo werd laatst gemeld dat de Albinaponton is ingestort, terwijl deze informatie niet klopt.

Tussen de Gemeenschap van Gemeenten van Frans Guyana (CCOG) en de NV Havenbeheer Suriname (HBS) bestaat het samenwerkingsprogramma “Interreg Amazone 2014-2020”. In het kader hiervan is in 2016 een Partnerschap Overeenkomst getekend voor het project “Werkzaamheden voor de oversteekplaatsen aan de Marowijnerivier Fase 2”, aldus NV Havenbeheer woensdag 11 mei in een persbericht.

Door de Surinaamse overheid is HBS aangewezen om als vertegenwoordiger van de staat op te treden in dit project vanwege haar directe betrokkenheid bij de haven in Albina. De eigendomsrechten op het terrein in Albina zijn helaas nog niet overgedragen aan deze parastatale onderneming. 

Het gezamenlijke project omvat het bouwen van een nieuwe aanmeersteiger in St. Laurent en upgrading van de bestaande oprijbrug en ponton in Albina (zie foto). Door de versterking en bestendiging van de stabiliteit van deze werken zullen de exploitatie en de algehele veiligheid van de operatie van de huidige veerboot La Gabrielle en de nieuwe Le Malani gewaarborgd zijn.

De Franse autoriteiten zouden dit project geheel financieren, terwijl HBS informatie moet verschaffen die nodig zou zijn voor de constructie, de uitvoering en de administratieve en financiële voortgang van het project aan de Surinaamse zijde. 

Voor de uitvoering van het project zijn twee werkgroepen ingesteld, een Franse en een Surinaamse. Zij hebben over en weer in Paramaribo en St. Laurent gesprekken gevoerd om te komen tot een definitief technisch ontwerp met daaraan gekoppeld een bestek en een begroting voor de uit te voeren werkzaamheden. Op verzoek van HBS heeft Frankrijk technische assistentie verleend ter ondersteuning van de Surinaamse directievoerder.

Meer dan twee jaar onderhandelen

De werkzaamheden in Suriname moesten volgens afspraak op 15 november 2018 beginnen. Helaas hebben de onderhandelingen over het definitief ontwerp meer dan twee jaren geduurd. Op het moment dat de goedkeuring werd verleend voor het doen van het geotechnisch onderzoek (rivierbodem-onderzoek) van de Marowijnerivier in Albina, kon dat vanwege de toen heersende Covid-19 situatie geen voortgang vinden. Te Marowijne was er sprake van code rood. De werkzaamheden op St. Laurent waren toen wel in volle gang. 

In maart 2021 is het geotechnisch onderzoek uitgevoerd en zijn de data opgestuurd naar de Fransen ter verificatie. Uit het onderzoek is gebleken, dat rotsformaties op de bodem van de rivier de grootste uitdaging zijn. Daarom moesten diverse mogelijkheden worden bekeken hoe de stalen aanmeerbuizen hierop bevestigd konden worden.

Beide partijen hebben de nodige documentatie uitgewisseld om te komen tot een vergelijk c.q. goedkeuring. Er ontstonden interpretatieverschillen die de start van de werkzaamheden grotendeels hebben gestagneerd. HBS verwachtte een definitief besluit eind 2021. Echter werd HBS in januari 2022 uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst aan de Franse zijde, gevolgd door een “site visite” aan de Surinaamse zijde.

Gewijzigde inzichten Fransen

Tijdens deze ontmoeting in St. Laurent werd informatie verschaft over de nieuwe veerboot die in februari op locatie werd verwacht en over de nieuw gebouwde en al afgeronde aanmeerfaciliteit aan de Franse kant. Bij de “site visite” te Albina werd HBS geconfronteerd met enigszins gewijzigde inzichten van de Fransen. De plannen voor de aanpassing en versteviging van de werken te Albina in verband met de komst van de nieuwe veerboot, werden door de Fransen terzijde gelegd.

Er kwam een voorstel om een geheel nieuwe betonnen steiger te bouwen in plaats van een constructie met bewegende delen. De reden daarvoor is dat de verzekeraar van de ‘’Le Malani’’ de constructie met bewegende delen in het water niet wil accepteren. 

Na onderhandelingen werd besloten de activiteiten in Suriname op twee fronten aan te pakken. Afgesproken is om vóór de aanbouw van de nieuwe betonnen aanmeerfaciliteit de ponton alsnog te renoveren zodat de stabiliteit en de veiligheid van de La Gabrielle gewaarborgd blijven. 

De definitieve ondertekening van de aangepaste overeenkomst moet nog plaatsvinden waarna de werkzaamheden bestaande uit de versteviging van de bestaande steiger en de bouw van de betonnen steiger direct zullen kunnen aanvangen. 

error: Kopiëren mag niet!