MinOWC op OS R.A. Tammenga gestart met pilot (fruit) schoolvoedingsproject

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) is vorige maand gestart met een pilot schoolvoedingsproject. Twee keer per week zal fruit worden verstrekt aan de 42 scholen, die voor de pilot zijn geselecteerd. De selectie is op basis van de behoefte, die door de schoolleiders zelf is aangegeven. De formele start van het project vond maandag 9 mei plaats op de Openbare School (OS) R. A. Tammenga door de directrice van het Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) Sherida Zalman-Bergraaf, zo meldt het ministerie. 

Zij werd vergezeld door het hoofd Bureau Basisonderwijs Farcia Wongsokarijo, het hoofd Juridische Zaken Rabin Lala, een beleidsmedewerker en twee inspecteurs van het basisonderwijs. Het hoofd BBO was blij met de warme ontvangst op de school. Zij is zich ervan bewust, dat enkele leerlingen zonder voeding de school bezoeken. “Jullie delen dan wel onderling, maar het is niet genoeg. Het ministerie is dus opnieuw gestart met een schoolvoedingsproject.”

Het project is volgens Zalman-Bergraaf een aanvulling op wat de ouders zich kunnen permitteren. “Soms is wat ouders geven niet genoeg. We geven ze dan bacoven om in die behoefte te voorzien. Er wordt genoeg per pilotschool ter beschikking gesteld, ook voor als de leerlingen meer dan één willen”, aldus Zalman-Bergraaf.

Na evaluatie zal blijken wat de kinderziektes zijn en worden meer scholen erbij betrokken. Het ministerie heeft gemeend om het Schoolvoedingsproject weer in het leven te roepen, omdat de behoefte groot blijkt te zijn. Verschillende schoolleidingen hebben het ministerie gevraagd om te starten met het project en of de kinderen te voorzien van voeding. Schoolleiders hebben gemerkt, dat leerlingen op school soms niets te eten hebben. 

Het schoolvoedingsproject wordt gefinancierd uit middelen van het ministerie. Afhankelijk van het verloop van dit project zal uitbreiding plaatsvinden. 

Het ministerie onderstreept het belang van goede voeding voor kinderen en doet een beroep op ouders en verzorgers om hun kinderen niet op een lege maag naar school te sturen. 

error: Kopiëren mag niet!