FSA ziet verstrekken 150 vergunningen aan Guyanese vissers niet gebeuren

De Federatie van Surinaamse Agrariers (FSA) heeft dinsdag tijdens een speciaal belegde persconferentie informatie verschaft over 150 visvergunningen die de regering heeft beloofd aan Guyaanse vissers. De bijeenkomst werd gehouden in het Lalla Rookh Complex in Paramaribo.

Woordvoerders

Achtereenvolgens kwamen aan het woord: FSA waarnemend voorzitster Tania Lieuw-A-Soe, voorzitter Udo Karg van de Suriname Seafood Association (SSA), voorzitter Willem Mohamedhoesein van de Vereniging Bevolkingsvisserij en juridisch adviseur Antoon Karg van de FSA. Er werden door de sprekers meerdere redenen opgesomd waarom het verstrekken van de door president Chandrikapersad Santokhi niet kan worden verwezenlijkt.

Tegen de wet

Op de eerste plaats strookt het niet met de Surinaamse Grondwet, de Visserijwet, beschikkingen en Caricom-overeenkomsten. De Zeevisserijwet staat vreemdelingen onder voorwaarden toe. Het is verplicht alle gevangen vis eerst aan land te brengen te verwerken en dan lokaal te verkopen of te exporteren. De Guyanese vissers brengen de gevangen vissen rechtstreeks echter naar hun eigen land. 

Guyanese vissers vallen uit de boot

Volgens een beschikking van de regering is het maximum aantal vergunningen dat wordt verstrekt reeds bereikt. Guyanese vissers vallen alleen al op dit punt uit de boot. Suriname kan volgens eigen wet- en regelgeving geen vergunningen meer verstrekken. Niet aan Surinamers, noch aan Guyanesen. Alles is al uitgegeven.

Caricom-wet staat in de weg

Volgens een Caricom-verdrag kunnen vissers van Guyana geen voorkeursbehandeling krijgen. Het is recht voor een, recht voor allen. Als Suriname de vergunningen verstrekt komen alle Caricom-lidlanden daarvoor in aanmerking.

Guyana fout bezig

Dat de regering van Guyana druk uitoefent op de Surinaams regering om de regel te omzeilen en de Guyanese vissers te accommoderen, is zonder meer fout.

Illegaal

Ruim de helft van de visvangst voor de kust is illegaal. Niet alleen de vissers uit Guyana overtreden daarmee de wet. Brazilianen, Venezolanen en vissers uit andere landen doen daar vrolijk aan mee, aldus de FSA.

Gelijkheidsbeginsel

De FSA is van mening, dat het gelijkheidsbeginsel op zowel Surinaams als Caribisch niveau moet worden gewaarborgd. Volgens de federatie levert het verstrekken van visvergunningen aan Guyanezen geen voordeel op voor Suriname. President Santohki heeft het over wederzijds voordeel, maar dat is volgens de op de persconferentie doorgegeven informatie bezijden de waarheid. Hij heeft tot nu toe de voordelen van Suriname niet kunnen noemen.

Guyanese visgronden uitgevist

De visgronden van Guyana zijn uitgevist. Toch ziet het buurland kans driemaal meer vis te exporteren dan Suriname. Dat kan dankzij de vis die voor onze kust wordt weggesleept.

De FSA is een verbond van verenigingen, coöperaties, bedrijven en andere organisaties met activiteiten of betrokkenheid in de Surinaamse agrarische sector. De visserijsector is ook aangesloten bij de federatie. Ruim 8000 personen hebben emplooi binnen de sector die goed is voor rond de US$ 40.000.000.

ASFA staat achter SFA

Voorzitter Wilgo Bilkerdijk van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten woonde de conferentie als toehoorder bij. Hij verklaarde, dat de ASFA achter de FSA staat. Ook hij is de mening toegedaan, dat het verstrekken van 150 visvergunningen aan Guyana niet zal gebeuren.

HD

error: Kopiëren mag niet!