Beleid “financial inclusion” nog moeizaam

Het beleid van de regering op het stuk van financiële inclusie verloopt nog steeds moeizaam. Een belangrijk aspect van dit beleid is dat burgers een basisbankrekening moeten hebben. Hierdoor zal de subjectsubsidie aan personen veel makkelijker en efficiënter kunnen plaatsvinden.

President Chandrikapersad Santokhi zei afgelopen zaterdag in het RBN radio- en TV programma Kal Aaj Aur Kal, dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en de Surinaamse Bankiersvereniging reeds enige tijd bezig zijn met deze kwestie.

Santokhi zei aan de andere kant te snappen, dat de banken zich dienen te houden aan internationale compliance regels en heel voorzichtig zijn met het openen van bankrekeningen uit vrees dat ze hun correspondentiebanken in het buitenland verliezen.

De president, die onlangs op Barbados een internationale conferentie bijwoonde over veiligheid en controle in het internationaal financieel verkeer, zei dat banken in veel kleine landen het slachtoffer zijn geworden van “de-risking” door correspondentiebanken. In Belize bijvoorbeeld heeft 80% van de banken hun correspondentiebanken verloren. Dit zorgt voor enorme problemen voor onder andere het toerisme waarbij men geen geld kan opnemen of verzenden. Dat het in de grotere ontwikkelde landen heel makkelijk is om een bankrekening te openen heeft vooral te maken met het feit, dat het systeem daar gedigitaliseerd is. Via de E-identiteitskaart kan men alle relevante gegevens van de persoon vinden, zoals het fiscaal nummer en bankrekeningen. In Suriname is het systeem nog niet zover.

Om het beleid van financiële inclusie toch te kunnen faciliteren is president Santokhi er voorstander van dat de Nationale Assemblee een wet maakt waarbij een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft, verplicht wordt een basisbankrekening te hebben. Deze Wet Basisbankrekening zou voor de banken als dekking dienen tegen het gevaar van “de-risking” waarbij zij hun correspondentiebanken in het buitenland verliezen.

SS

error: Kopiëren mag niet!