Ashwin Adhin: “Staatsschuld in 22 maanden met SRD 20 miljard gestegen”

De staatsschuld is in de 22 maanden van de huidige regering met ruim SRD 20 miljard gestegen naar SRD 67 miljard. Deze schuld zal in de resterende regeerperiode nog verder stijgen, aangezien de regering nog steeds bezig is met het zoeken naar financieringen. Met de groei van de staatsschuld onder de huidige regering, welke  boven komt op de schuld achtergelaten door de vorige regering, is volgens het NDP-Assembleelid Ashwin Adhin het bewijs geleverd, dat het land met een structureel financieringstekort kampt als gevolg van het wegvallen van de bauxietindustrie in 2015.

Adhin sprak maandagavond in het parlement tijdens de debatten rond de ontwerpbegroting 2022.

Structureel tekort

Door het wegvallen van de bauxietinkomsten ontbeert Suriname jaarlijks een financieringsbedrag van tussen de US$ 200 en US$ 400 miljoen. Zoals de huidige regering thans met voorzieningen moet komen om dit structureel financieringstekort op te vangen, zo ook was de vorige regering na 2015 bezig het tekort op te vangen. Zolang er geen structurele oplossing komt voor dit structureel financieringstekort zal de staatsschuld overall blijven stijgen. Het financieringstekort zal volgens Adhin een belangrijke rol blijven vervullen tot aan 2026, wanneer volgens hem de inkomsten uit de olie-industrie het land hopelijk zullen redden.

De groei van de staatsschuld met SRD 20 miljard extra, is volgens internationale standaarden SRD 38 miljard meer dan gangbaar is.

Verschil in aanpak

Het verschil tussen de vorige regering en de huidige zit volgens de voormalige vicepresident in de aanpak om het structureel financieringstekort op te vangen. De vorige regering koos als oplossing om de kapitaalmarkt op te gaan en bilaterale leningen aan te gaan met het vooruitzicht van olie-inkomsten als dekking. Daarbij werd de wisselkoers stabiel gehouden op  SRD  7. Meer dan 800 projecten werden uitgevoerd.

De huidige regering heeft in haar zoektocht om het tekort van tussen de US$ 200 en US$ 400 miljoen op te vangen gekozen om de internationale kapitaalmarkt te verlaten en zich uitsluitend te richten op de Washington-concensus groep met het IMF bovenaan de lijst. 

“U ziet nu het verschil tussen de eisen van de internationale kapitaalmarkt en die van het IMF”, zei Adhin. Volgens hem is het IMF in Suriname aan het stuur, niet de regering. Lenen mag nu alleen bij het IMF, de Wereldbank en de IDB. Nergens anders. Dat zijn de consequenties als men besluit het IMF binnen te halen. Feit is volgens Ashwin Adhin, dat de staatsschuld zal blijven stijgen tot 2026, omdat er gewoon geen productie in de plaats is gekomen ter opvanging van weggevallen bauxietinkomsten. Totdat in 2026 er sprake zal zijn van olie-inkomsten zal het geld om het financieringstekort te dekken ergens vandaan moeten komen.

Burgers besparen

Volgens Adhin was in de periode 2015-2020 van de vorige regering de kunst om de burger zoveel mogelijk te besparen van het enorm financieringstekort. De vorige regering hanteerde de 80-20 formule. Dit hield in, dat de regering 80% van de lasten voor haar rekening nam, en het volk 20%. En dat waren draagbare verhogingen van de tarieven voor stroom en water, en een koersaanpassing van SRD 4 naar SRD 7.

De huidige regering heeft meedogenloos de last voor 100% gelegd bij het volk en blijft dat doen. Alles moet het volk zelf betalen. Alles wat enigszins op staatsplicht en staatszorg lijkt wordt voor 100% op het volk afgewenteld. “De regering draagt zelf 0% last, integendeel leeft ze in weelde”, aldus Adhin. De regering doet soms alsof ze verlichting brengt voor het volk, maar dat is om het volk zelf te laten betalen voor de verhogingen van stroom, water en brandstof. “Het volk heeft dat al lang door regering”, aldus Adhin.

SS  

error: Kopiëren mag niet!