Volk help mee aan de ontwikkeling

De laatste tijd heeft haast iedereen het over de ontwikkeling van het land. Eigenlijk logisch, als een land zo is vernietigd, denkt het volk alleen maar aan manieren tot snel herstel. De ideeën om aan geld te komen of geld uit te sparen, zijn legio. Het zijn allemaal leken en toch heeft elk zijn mening of kritiek in de wandelgangen of radioprogramma’s klaar.                                                                                         De een zegt meer export en minder import. De ander roept om meer landbouwgronden. Weer een ander beweert dat men beter het geld kan uitgeven aan herstel van de infrastructuur dan aan de bouw van de brug over de Corantijn rivier. Minder buitenlandse reizen en minder dure auto’s zijn ook de twee opties die vaak worden gelanceerd. Kortom men denkt dat minder geld uitgeven ervoor zal zorgen dat er veel geld in het laatje blijft en de mensen willen zelf bepalen waaraan het geld wel of niet mag worden uitgegeven.

Vele mensen denken klein en zien het grote plaatje niet, ze denken alleen in de richting van eigenbelang. (Hebben en krijgen voor zichzelf).                                                                                                      Ze willen dat er op een directe manier zoveel mogelijk geld naar hen toekomt. Plannen die zouden kunnen zorgen voor vooruitgang van het hele land, zien ze niet zitten. Bijvoorbeeld,’ laat lanti eerst mijn straat repareren alvorens te denken aan brugbouw.’                                                                                                                Ik hoorde laatst een jonge vrouw mopperen dat er een achterstand was in de uitbetaling van haar kinderbijslag. Ze heeft nooit gewerkt, heeft tien kinderen en een man die haar slechts af en toe geld toestopt. Ze zit dus te wachten op het kleine bedrag van de kinderbijslag. Er zijn meer vrouwen die in hetzelfde schuitje varen van geen werk, een sleep kinderen en weinig of geen inkomsten.

Deels is het begrijpelijk dat zulke mensen zitten te wachten op het geld van de kinderbijslag. Wat ik echter onbegrijpelijk vind, is dat onverantwoordelijke gedrag. Als je geen opleiding en geen geld hebt, is het onverantwoordelijk om zoveel kinderen op de wereld te zetten. In de eerste plaats verdient elk kind beter. Elk kind heeft recht op een behoorlijk dak boven het hoofd, voedsel, scholing, de kans om iets van haar of zijn leven te maken. Een moeder die weet dat ze dat niet aan haar kind kan bieden, mag absoluut niet zoveel kinderen op de wereld zetten. En vervolgens mopperen op de staat omdat de kinderbijslag niet op tijd is. Ze beseft niet dat zijzelf de oorzaak en de oplossing is van haar probleem.                                      De tienerkinderen van de vrouw die geen beter voorbeeld hebben gezien, lopen binnen de kortste keren ook zwanger rond en houden hun handje op bij de staat. Deze mensen beseffen niet dat dit gedrag ook een manier is om de ontwikkeling van het land tegen te houden, daar er zoveel geld uit de staatskas moet gaan naar ongeschoolde, niet werkende, onverantwoordelijke moeders die hun kinderen afhankelijk maken. Vroeger kon de afwezigheid van voorbehoedsmiddelen als excuus gelden. Maar in deze moderne tijd kan elke vrouw aan voorbehoedsmiddelen komen. Een voorbeeldfiguur die her en der tientallen kinderen verwekt en letterlijk zegt dat zijn kinderen ook van de staat moeten eten, geeft niet het goede voorbeeld af. Beter zou zijn om de kinderen te leren zelf verantwoordelijkheid te nemen en voor zichzelf te zorgen, in plaats van over de rug van pa van de staat te profiteren. Daarom moeten we niet verbaasd zijn dat dit slechte voorbeeld wordt gevolgd. 

Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kind(eren) tot 18. Dit idee is in 1941 in het leven geroepen door enkele Europese werkgevers. Deze wet was alleen voor mensen in loondienst. De kinderbijslag werd vanaf het derde kind betaald, omdat men vond dat het loon voldoende was voor het onderhoud van een gezin met 2 kinderen. Nu wordt het uitbetaald voor elk kind.                                                                                                                           

Het klopt dat er een achterstand is aan uitbetalingen. De minister gaf aan, dat tijdens zijn aantreden er een achterstand was aan uitbetalingen van Financiële Bijstand en kinderbijslag welke terugliepen tot 2019. Het Ministerie heeft deze achterstanden geïnventariseerd en laatst was het zover dat de uitbetalingen over het jaar 2019 en 2020 konden worden uitbetaald.

Het bedrag dat uit de achterstand uitgekeerd wordt, is het oud AKB-bedrag van SRD 50/kind per maand. In november en december 2020 was het bedrag SRD 75 en vanaf juni 2021 wordt een bedrag van SRD 125 per kind uitgekeerd.

Men moppert op het ministerie van SoZaVo maar verliest uit het oog dat niet zij de achterstanden hebben veroorzaakt. Ze zijn juist bezig om de achterstanden van de vorige regering in te lopen. Dus i.p.v. te mopperen, kan men wat dankbaarheid tonen. Bovendien is de kinderbijslag slechts een kleine aanvulling op het normale inkomen. Verstandig is om het ook zo te zien en zich niet afhankelijk op te stellen.

Vele mensen, zoals recent ook nog de vp, willen direct geld in het handje, dus verwijten ze de minister van Financiën dat hij te traag is met uitbetalen. Ze vergeten gemakshalve dat deze minister heel secuur te werk gaat. Men moet eerst de achtergelaten puinhoop inventariseren om het juiste achterstallige bedrag te kunnen vaststellen alvorens over te gaan tot uitbetalen. Deze minister gaat verantwoord om met het geld van het land.

Beste mensen, niet alleen een regering moet zorgen voor de ontwikkeling van het land. Ook het volk kan haar steentje bijdragen door verantwoordelijk gedrag te laten zien. Verantwoordelijkheid vindt altijd een oplossing, het is onverantwoordelijkheid die excuses zoekt of anderen de schuld geeft van hun nare situatie.

“The greatest gifts you can give your children, are the roots of responsibility and the wings of independence.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!