Stakende werknemers FAI eisen forse salarisverhoging

De werknemers van Food and Agriculture Industries NV in het district Nickerie hebben dinsdag 10 mei het werk neergelegd. Ze zijn ontevreden omdat de directie niet tegemoet wil komen aan hun eisen voor een salarisverhoging en uitbetaling van toelagen. 

Economische situatie 

Het personeel ontvangt nog steeds een salaris dat wordt berekend aan de hand van een koers van SRD 7. Diverse keren hebben de werknemers hun grieven voorgelegd aan de bond en de directie, maar tot de dag van vandaag zonder resultaat.

De mensen wordt elke weer duidelijk gemaakt dat het goed komt met alle lonen en toelagen, maar dit is nimmer het geval. Het personeel besloot dan ook om dinsdagochtend het werk neer te leggen.

Bondsvoorzitter al geruime tijd bezig 

Bondsvoorzitter Dayanand Dwarka bood de werknemers via een telefonisch gesprek een loonsverhoging van 40%, maar dit wordt verworpen door de werknemers. Voor de werknemers is het nu ook al duidelijk, dat ze niet rondkomen met het kleine beetje dat ze nu verdienen. Zij eisen een loonsverhoging van 100%. Bondsvoorzitter Dwarka deelde de werknemers mee, dat hij met man en macht heeft geprobeerd en blijft proberen om in te spelen op de noden van de werknemers. In zijn hoedanigheid als bondsvoorzitter heeft hij steeds overleg proberen te voeren met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de FAI-directie, echter zonder resultaat. 

Toezeggingen voor verhogingen

De directie zou wel wat toezeggingen hebben gedaan. Zo zouden de werknemers wel in aanmerking kunnen komen voor een loonsverhoging, maar hoe hoog die verhoging is werd niet duidelijk gemaakt. 

Vicepresident hoort noden werknemers aan

Vicepresident Ronnie Brunswijk, die dinsdagochtend in het district Nickerie was, besloot de stakende arbeiders te bezoeken. Hij heeft de arbeiders en hun eisen aangehoord en ze gerustgesteld, door toe te zeggen dat hij woensdag in de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers zal pleiten voor de door de arbeiders gewenste 100% loonsverhoging voor de FAI-werknemers. Hij zei de eisen van de werknemers te kunnen begrijpen.

De vicepresident wil samen met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij naar een mogelijke oplossing zoeken voor de pijnpunten bij het FAI-personeel. Hij zei tegen de stakers, dat de regering het bedrijf in leven heeft proberen te houden om zodoende ervoor te zorgen dat niet zoveel mensen brodeloos zouden worden gemaakt, maar hij zei daarbij ook direct dat het niet de bedoeling is geweest hen een laag loon van rond de SRD 2.100 te geven in deze tijd, waarin de economische situatie te wensen overlaat.

De werknemers hebben ingestemd met het voorstel van de vicepresident. Ze hebben besloten aan het werk te gaan, in ieder geval tot en met vrijdag, en zijn ook in afwachting van het resultaat van de vergadering van de Raad van Ministers woensdag.  

Dagblad Suriname heeft getracht een reactie te krijgen van Premila Bissumbhar, directielid bij FAI. Ze was echter in een vergadering en kon de redactie dinsdag niet te woord staan.

GW

error: Kopiëren mag niet!