RKBO-werknemersbond RKWB geproclameerd

Na een lange en vooral een gedegen voorbereiding is vrijdag 28 april de RKBO (Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs) werknemersbond (RKWB) geproclameerd.

In deze vakorganisatie zijn werknemers van het RKBO, waaronder schoolwachters en schoonmaakpersoneel, verenigd. Deze groep werkers id al geruime tijd bezig geweest zich te bundelen. Zij hebben ingezien dat hun belangen op een adequate wijze behartigd kunnen worden door zich te verenigen.

Het recht op vakvereniging is in artikel 30 lid 1 van de Grondwet van de Republiek van Suriname (S.B. 1987 no.116) verankerd. 

Het bestuur van deze vakorganisatie beseft tevens dat aansluiting bij en ondersteuning van een vakcentrale cruciaal is om haar stem te laten horen. Daarom heeft zij ervoor gekozen zich aan te sluiten bij de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO). Deze vakcentrale is aangesloten bij de Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR). 

Hiermee is de aanzet tot waarborging van de fundamentele rechten van deze groep werkers gegeven en daarmee de garantie op een waardige werkrelatie met de werkgever.

Doelstelling?

Het bestuur van de nieuwe vakbond bestaat uit:

Armand Zunder – Voorzitter

Dwight Arrias – ondervoorzitter

Dinesh Dinai – Secretaris

Aniel Ramnandanlall – 2e Secretaris

Marciano Derby – Penningmeester

Griffin Bruijnder  – 2e Penningmeester

Rampartab Nannan – Commissaris

Imro Wehl – Commissaris 

Dit bestuur wordt na een algemene ledenvergadering met 3 leden, zijnde vertegenwoordigers van het schoonmaakpersoneel, aangevuld.

error: Kopiëren mag niet!