President Santokhi ontmand

Apostel Carlo Lansdorf van de Volle Evangeliekerk Kinderen van het Licht, heeft opvattingen over waarom Suriname mank gaat: “President Santokhi is niet goed in staat om zijn regeerteam naar zijn inzichten en visie te structureren. Hij wordt daarbij geleid door de grillen van de achterban. Zijn positie kan in gevaar komen als hij niet toegeeflijk is.”

Kameleons

“Het heeft er veel van, dat politieke leiders niet meer in staat zijn de kudde te leiden. Ze zijn kameleons geworden. Leider Santokhi wordt van alle kanten onder druk gezet. Niets is goed alles is fout. Elke ingreep wordt als ondemocratisch zo niet als machtswellustig bestempeld. Dit is het resultaat wanneer je in een situatie terechtkomt waarin je door de grillen van de achterban wordt gedreven.”

Verwildering

“Onze leiders zijn vervallen en dat verwilderd het volk. De leiders zijn zo ingenomen met hun positie, dat ze niet meer in staat zijn om hun visie uit te voeren en de richting van de partij op een nationaal verantwoordelijke wijze te bepalen. In hun hart weten de leiders wat goed is, maar dat is geen leidraad in het optreden naar de achterban toe.”

Eigen lijf redden

“De drang naar en behoud van positie is sterk. Daardoor wordt er niet op de juiste wijze leiding en richting gegeven aan de ontwikkeling van Suriname. De neiging om het eigen lijf te redden is veel sterker dan het gevoel van laten we doen wat het beste is voor land en volk.” 

Ommezwaai nodig

“Er is weinig ratio en ideologie binnen de regering. Onze leiders zijn daardoor ontmand. Hun visie en leiderschap wordt tenietgedaan door een schijnheilige en onzekere houding. Er is geen visie meer. Er is geen radio die maakt dat de leiders onderling aan iets gemeenschappelijks vasthouden. De leiders denken te veel aan zichzelf.”

Vervuild

“Om uit de knoei te raken zal de cirkel van gemaakte politie afspraken doorbroken moeten worden en nagaan of de gemaakte overeenkomsten het algemeen belang werkelijk dienen. De regering zich heeft vervuild met enkele afspraken die in het begin goed leken, maar achteraf niet in het voordeel van de samenleving blijken te zijn. Er zijn afspraken gemaakt die een geest van afgang en verwarring opwekken.  Zolang deze niet ongedaan worden gemaakt zal Suriname de dupe zijn”.

De tijden veranderen

“Er is sedert het aantreden van de regering meer naar boven gekomen en er is veel veranderd in de wereld.  Verkeerde regeerafspraken moeten ontbonden worden en betere in de plaats gesteld. Afspraken aan het begin gemaakt zijn niet in steen gebeiteld, hoeven niet in stand te worden gehouden”, aldus Carlo Lansdorf.

HD

error: Kopiëren mag niet!