Minister Mac Andrew na onderhoud met BINI: ‘Jeugdprofiel noodzaak bij vorming jongeren’

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), ziet de noodzaak in het ontwikkelen van een jeugdprofiel als leidraad voor beleid gericht op de Surinaamse jongeren, zodat ze ondersteund kunnen worden op hun ontwikkelingspad. Deze kijk van de bewindsman op de vorming van deze groep als volwaardige burgers in de maatschappij, bleek tijdens de ontmoeting die hij maandag had met vertegenwoordigers van het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI). 

Minister Mac Andrew staat duurzame dialoog, participatie, samenwerking en informatie uitwisseling voor met alle stakeholders, inclusief non-gouvernementele organisaties en buurtorganisaties, zodat gezamenlijk de jeugdproblematiek aangepast kan worden. Een jeugdprofiel voor jongeren specifiek gericht op de Surinaamse situatie is noodzakelijk voor de vorming tot burgers.

Zo vindt hij dat jongeren moeten weten welke normen, waarden en vaardigheden ze moeten hebben om een doorbraak te kunnen maken in de maatschappij. Het profiel zal dus gericht zijn op normen, waarden, attitudes en vaardigheden. Het moet helpen bij de identificatie van interventies in het geval van risicojongeren, zodat ze weer op een ontwikkelingspad kunnen belanden.  

Namens BINI, heeft Sharda Ganga, die in het dagelijks leven directrice is van Stichting Projekta, aandacht gevraagd voor basisvoorwaarden die volgens haar noodzakelijk zijn voor het succesvol kunnen uitvoeren van het jeugdbeleid. BINI is voorstander van een mensenrechten benadering van het jeugdbeleid.

Ganga maakte de minister ook deelgenoot van enkele succesvolle interventies, waaronder geintegreerd jeugdbeleid in bepaalde gebieden en training van vrijwilligers, die door Projekta in de loop der jaren zijn uitgevoerd.

Zij pleitte ook voor het opzetten van een fonds voor de ondersteuning van jongeren- en buurtorganisaties, maar wel onder bepaalde voorwaarden, inclusief training in het opmaken van voorstellen en rapportage. Ten aanzien van arbeid, werd de noodzaak van gender equality en het tegengaan van sexueel molest op de werkvloer benadrukt door BINI en de hoop werd uitgesproken, dat het ministerie een kampioen in deze issues zal zijn.

Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur is een collectief van maatschappelijke organisaties die een rechtvaardige maatschappij voorstaan, waarin de mens en menselijke waardigheid centraal staan. Afgezien van de thema’s Kinderrechten en Jongeren, timmert BINI ook aan de weg op het vlak van onder andere gendergelijkheid en decent work. Zo heeft deze organisatie het tot haar taak gemaakt om de uitvoering van activiteiten vanuit de overheid die betrekking hebben op deze en andere onderwerpen op de voet te volgen, aldus het ministerie van AW&J in een persbericht.

error: Kopiëren mag niet!