Stichting Rumas hield voor tiende keer Moederdagviering

Stichting Rumas hield dit jaar voor de tiende keer haar Moederdagviering. Het thema van de dag was ‘Mama we warderi yu’ met als onderwerp Respect. Dit thema werd in educatieve, pedagogische en christelijke sessies belicht. Stichting Rumas heeft zich dit jaar gefocust op 100 moeders afkomstig uit de dorpen Wit Santi, Matta, Hollandse Kamp, Cabendadorp, Bersaba, Vierkinderen en Republiek. 

De stichting heeft bewust voor deze groep gekozen, omdat zij de mening is toegedaan dat deze groep vaak over het hoofd wordt gezien, terwijl hun strijd voor de instandhouding van het gezin in vele opzichten uitdagender is dan die van hun stadsgenoten.

De dag is gestart met een welkomstwoord van de voorzitster van Stichting Rumas, Emmy Hart. Vervolgens wat zang, dans en een Goddelijke bemoediging van Pastora Haidy Cooman. Er is ook een minuut stilte gehouden speciaal voor de moeders die zijn overleden. De stichting vond dit nodig, omdat de aandacht volgens hen altijd alleen op de moeders die nog in leven zijn  wordt gelegd.

De moeders mochten genieten van enkele optredens. Ook heerlijk eten, drank en snacks ontbraken niet op de dag. De moeders kregen aan het eind van de dag elk een voedselpakket, een Moederdag presentje en wat versnapering mee naar huis. 

Emmy Hart zegt in gesprek met Dagblad Suriname, dat het haar goed stemt te zien dat alle moeders vrolijk hebben deelgenomen aan dit evenement. De blije en vrolijke gezichten hebben haar goed gedaan. Hart geeft aan trots te zijn op Rumas om dit alles voor elkaar te krijgen.

Zij geeft aan alle moeders mee, om niet op te geven, dat de moeders moeten blijven geloven in God voor een verandering, ook al gaat het soms zo moeilijk. Zij zegt verder, dat het met God zeker moet lukken. “Want God laat je nooit in de steek misschien de mens wel.” Hart vraagt aan alle moeders om met respect om te gaan met hun kinderen en partners. Verder bedankt zij alle sponsoren  en donateurs voor de vele geschenken bestemd voor het Moederdag evenement, want zonder hen was deze dag niet mogelijk, haar dank is dan ook groot.

IS

error: Kopiëren mag niet!