Prijscontrole en veiligheid samenleving belangrijke speerpunten

Het beleid op het gebied van prijscontrole zal aangescherpt worden. Aan de minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) is opdracht gegeven om hiertoe de nodige infrastructuur aan te leggen. Het gaat ondermeer om materieel, waaronder voertuigen, en training en inzet van personeel. Voor wat betreft het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de samenleving zullen binnenkort in alle wijken weer buurtmanagers worden aangesteld. Het budgetprobleem van het ministerie van Justitie en Politie om de criminaliteit te bestrijden zal worden opgelost.

De huidige reorganisatie binnen het Korps Politie Suriname (KPS) moet in dit kader worden bezien. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi zaterdag in het RBN radio- en TV-programma Kal Aaj Aur Kal. De president was er in een live vraaggesprek en ging in op diverse actuele vraagstukken die in de samenleving spelen.

Hij vindt, dat inderdaad de prijzen van goederen in de winkels “onbehoorlijk” hoog zijn en dat er woekerwinsten worden gemaakt. De VHP, de partij waar hij uit voortkomt, heeft volgens  hem bewezen dat de prijzen van goederen veel lager kunnen zijn. Santokhi zei blij te zijn dat de nieuw aangetreden minister op EZOTI de eerste stappen heeft gezet richting prijscontrole. De controle zal verder aangescherpt worden.

Bescherming samenleving

Over de gestegen prijzen van goederen en diensten in de wereld als gevolg van Covid-19 en de oorlog in Oekraïne, zei president Santokhi dat de regering al het mogelijke doet om de gevolgen ervan voor de Surinaamse economie, de samenleving en het bedrijfsleven beheersbaar te houden. Hij verwees naar de prijs van brandstof. In vele landen in de wereld bedraagt de pompprijs rond de US$ 2,50 en Euro 2,15. In Suriname zou dit neerkomen op rond de SRD 50 voor een liter. De regering draagt er echter zorg voor, dat de samenleving en het bedrijfsleven worden beschermd. Voor wat betreft de prijzen van andere goederen en diensten zei de president, dat de regering er nog niet helemaal uit is. Het gaat volgens hem er wel om, dat er een systeem gecreëerd moet worden om de gevolgen van de wereld prijsstijgingen zo minimaal mogelijk te houden voor de samenleving. 

De mededelingen van de president over verdere verscherping van prijscontrole en de bestrijding van de criminaliteit zullen ongetwijfeld door de Nationale Assemblee getoetst worden aan de cijfers op de staatsbegroting. De begrotingsdebatten die vorige week donderdag zijn begonnen, worden vandaag voortgezet. Nu al zijn mopperende geluiden van Assembleeleden te horen, dat er op bepaalde ministeries niet voldoende financiële middelen zijn opgebracht om beleid uit te voeren die verlichting of verbeteringen zouden moeten brengen naar de samenleving toe.

SS

error: Kopiëren mag niet!