Waarnemend procureur-generaal bezoekt haven Paramaribo

In het kader van het verhogen van de veiligheid en beveiliging op de Dr. Jules Sedney Haven van Paramaribo is het van belang voor de N.V. Havenbeheer Suriname om Strategische Partnerschappen aan te gegaan. Als grootste haven in Suriname die zowel de nationale als internationale handel faciliteert, is het een uitdaging om mitigerende maatregelen te treffen voor een vlot verloop van de havenprocessen. De N.V. vennootschap is bij de wet aangewezen om havenfaciliteiten te beheren en te exploiteren, zo bericht Havenbeheer in een uitgebracht persbericht. 

Binnen het kader van het verbeteren van de communicatie en samenwerking met strategische- en ketenpartners, in het bijzonder met autoriteiten, zoals het Openbaar Ministerie, wordt er daarom naar structureel overleg gestreefd. 

Op woensdag 20 april vond al een onderhoud plaats op het Parket van de procureur-generaal in bijzijn van de waarnemend procureur-generaal mr. G. Paragsingh, met vertegenwoordigers van de N.V. Havenbeheer Suriname onder leiding van de Algemeen Directeur, de heer drs. A. Talea. De aanleiding van dit onderhoud was het langdurig blijven liggen van schepen en/of goederen onder beslag aan/en op de haven. Dit zorgt voor een grotere druk op de reeds beperkte opslagterreinen op de haven. Deze druk wordt mede ingegeven door het faciliteren van de ontwikkelingen die plaatsvinden in de gas en olie-industrie. 

In navolging van het onderhoud hebben de waarnemend procureur-generaal en enkele vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie een bezoek gebracht aan de haven. Het bezoek was bedoeld om inzichtelijk te maken wat de ontwikkelingen en uitdagingen zijn binnen de haven operaties welke 1 x 24 uur worden uitgevoerd door de terminal operators en de betrokken afdelingen van het havenbedrijf.

Belangrijk voor de waarnemend procureur-generaal is hoe N.V. Havenbeheer Suriname omgaat met het proces van aanhouding van goederen en/of vaartuigen door van de ketenpartners en het beslag. 

Verder werd een bezoek gebracht aan de terminal operators de VSH transport Mij en IPS/DP World Paramaribo. Met deze twee terminal operators heeft de N.V. Havenbeheer Suriname een Public Private Partnership relatie, welke verankerd is in een langdurige overeenkomst. 

Met het onderhoud en het bezoek op de haven wordt een structurele samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de N.V. Havenbeheer Suriname beoogd. Werkprocessen van beide organisaties zullen op elkaar worden afgestemd, opdat enerzijds opstopping/ophoping op de haven voorkomen wordt en anderzijds dat de justitiële autoriteiten binnen het kader van de wettelijke bepalingen hun processen kunnen afronden.

error: Kopiëren mag niet!