VHP: Moeders zijn een inspiratiebron

Op 8 mei vieren we Moederdag. Moederdag is een dag die zich richt op het vieren en eren van moeders en moederfiguren voor alles wat ze doen. Het is een dag ​​om dankbaarheid te tonen aan moeders voor hun invloed in ons persoonlijk leven en hun werk in de samenleving als geheel. 

De VHP feliciteert alle moeders en moederfiguren met deze bijzondere dag. De VHP wil alle moeders bedanken voor de offers, die zij voor ons hebben gebracht. Wij als partij zijn heel trots op onze moeders voor hun moed, kracht, wijsheid, geduld, zorg en de onvoorwaardelijke liefde. 

Door onze geschiedenis heen hebben moeders opmerkelijke offers gebracht voor het welzijn van hun dierbaren. Immers, moeders zijn de hoeksteen van de samenleving. Ze laten ons zien dat het geen horde te hoog is en geen droom buiten ons bereik ligt. 

De band van liefde en toewijding die een moeder deelt met haar kinderen en familie is zonder grenzen of voorwaarden. Of het nu een moeder of pleegmoeder, een partner of een grootmoeder is. Als verzorgers, leraren en beschermers etc. helpt een moeder hun kinderen op te groeien tot volwassen burgers met normen en waarden in de maatschappij.

Welke kant het leven ook opgaat, de liefde en leiding van een moeder is een enorme zegen die ons helpt op te groeien als stabiele, verantwoordelijke en zorgzame individuen. Laten we onze moeders altijd gedenken want ze zijn een inspiratiebron voor ons allemaal. 

Naarmate onze samenleving verandert, staan de moeders maar vooral alleenstaande moeders, voor zware uitdagingen. In het licht van de financieel- economische en sociale problemen, veroorzaakt door de Covid-19-pandemie en slecht bestuur van de vorige regering, wordt er een beroep gedaan op onze moeders om die zware uitdagingen aan te gaan. 

Onze moeders zijn echte helden en hun bijdrage kan niet worden onderschat. Ze vormen het fundament van gezinnen, en houden ons land bij elkaar terwijl we proberen een sterke toekomst voor iedereen op te bouwen. Laten we na vandaag ons inzetten om hen op tastbare manieren te ondersteunen bij het opvoeden van onze kinderen en het veiligstellen van de toekomst van onze natie. 

De VHP is zich erg terdege van bewust dat vele Surinaamse moeders nu door een zeer uitdagende periode gaan. We willen hen dan ook extra danken voor de inspanningen die ze dagelijks getroosten om het gezin door de moeilijke periode heen te helpen. We vragen aan hen de  hoop niet op te geven. De VHP is ervan overtuigd dat er betere tijden voor alle moeders zullen aanbreken. De VHP wenst de hele natie maar in het bijzonder de moeders een fijne en gezegende Moederdag toe. 

VHP

error: Kopiëren mag niet!