VES waarschuwt voor chaos bij invoering BTW zonder goede voorbereiding

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES)  waarschuwt ervoor dat zonder een goede voorbereiding, voorlichting en training, met name bij de kleine producenten en de detailhandel, de invoering van de BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) een chaos kan worden.

De regering heeft aangegeven per 1 juli 2022 de BTW te zullen invoeren in de plaats van de OB (Omzetbelasting), maar gelet op de stand van zaken met betrekking tot het betreffend wetsontwerp is volgens de VES die datum niet haalbaar. Het streven van de regering om de wet BTW per 31 maart door de Nationale Assemblee goedgekeurd te krijgen is niet gehaald. Het concept is pas eind maart door de regering goedgekeurd en voor advies naar de Staatsraad gestuurd. Ondanks de hete adem van het IMF in de nek, verwacht de VES niet dat de Staatsraad over één nacht ijs zal gaan met het uitbrengen van een advies.

Het kan volgens de VES best nog twee maanden duren alvorens de regering een opgeschoonde conceptwet BTW aan de De Nationale Assemblee zal kunnen aanbieden.

De invoering van de BTW is een fundamentele wijziging die de huidige Omzetbelasting (OB) dus moet vervangen. Het vereist een significante administratieve verbetering op het Belastingkantoor als bij de verschillende geledingen in de waardeketen van goederen en diensten.

“Hoewel de hoogte van het BTW-tarief nog als staatsgeheim wordt beschouwd, blijkt volgen het IMF-programma dat het in 2022 de Staat SRD 400 miljoen extra moet opbrengen. Dat is op zich een goed streven aangezien de Staat, alle mooie verhalen over prudent beleid ten spijt nog een gapend tekort op de begroting vertoont”, aldus de VES. Volgens de economisten vereniging moet dat bedrag echter door de consument additioneel worden betaald. Het effect op de prijzen voor de consument zal negatief zijn en de inflatie zal hierdoor nog slechter uitpakken. De koopkracht van de bevolking zal hierdoor nog verder afnemen, zegt de VES.

SS 

error: Kopiëren mag niet!