Ressort Calcutta heeft nu ook een vrouwenorganisatie

In navolging van de vrouwen van de ressorten Jarikaba, Kampong Baroe en Tijgerkreek, hebben vrouwen uit het ressort Calcutta te Saramacca vrijdag 6 mei het initiatief genomen zich ook te bundelen, zo meldt het Burger Informatiecentrum (BIC) Saramacca een dag later.

Zij vinden ook dat de sociaal economische situatie in het land een enorme wissel trekt op de gezinshuishoudens waarbij de vrouw een centrale rol heeft te vervullen. De koopkrachtdaling vanwege de aanpassingsmaatregelen moet met veel creativiteit aangepakt worden.

In het kader hiervan is vrijdag een bespreking gehouden met de districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga. De districtscommissaris heeft haar volle ondersteuning toegezegd aan dit initiatief van de vrouwen uit het ressort Calcutta. Zij gaf aan, dat alleen door mobilisatie van de basis “wij in staat zullen zijn om de enorme problemen waarmee het land worstelt aan te pakken”.

Verder zei ze, dat het belangrijk is deze regering de volle ondersteuning en vertrouwen te geven, opdat zij ons kan leiden uit de enorme problemen waarin de samenleving thans verkeert. 

De initiatiefgroep is gestart met 15 vrouwen. Als eerste actie, ook in het kader van Moederdag, hebben de vrouwen donderdag 6 mei een donatie, in de vorm van levensmiddelenpakketten, gedaan aan zo’n 30 behoeftigen in ressort Calcutta. 

Van deze gelegenheid werd ook gebruikgemaakt om twee rolstoelen te overhandigen aan behoeftigen en wel aan mevrouw S. Sookhoo in het ressort Tijgerkreek en aan de heer K. Gajadien in het ressort Calcutta.

Hierbij danken de vrouwen van de vrouwenorganisatie Calcutta de donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt. Ter ondersteuning van de proclamatie was ook een delegatie van de vrouwenorganisatie Tijgerkreek en Omgeving ook aanwezig.

Het voorlopig bestuur staat onder leiding van Marie Todikromo (voorzitster), Varsha Sadhoe (ondervoorzitster,) Shyamlee Mohan, secretaris, en Permila Sewnandan Ramdjas, Shranie jhoelloer, Filianda Powe, Soenita Gajadien Nagesar, Aartie George Chuttoo, Monique Joeloemsingh, Andjenie Pooran en Shantie Boedhan, allen leden.

error: Kopiëren mag niet!