Moederdag boodschap BEP, Broederschap en Eenheid in de Politiek

Moederdag is de dag waarop alle moeders, soms letterlijk, in de bloemetjes worden gezet. Het is een dag om moeder de vrouw te danken voor haar onaflatende opofferingen om iedereen in haar omgeving, in het bijzonder haar kinderen, van dienst te zijn; voor de toekomst van haar kind is niets haar te veel en geen werk haar te moeilijk. 

We kennen deze dag ook als een dag waarop de duurste en mooiste cadeaus aan moeder worden gegeven. De dag wordt daardoor sterk in verband gebracht met de commercie. Als individu en als gemeenschap hebben wij echter de mogelijkheid ervoor te kiezen om de emotionele waarde van deze bijzondere dag te vieren; een dag om moeder de vrouw te eren en van harte te bedanken. Het is daarom goed elkaar aan te moedigen om gebruik te maken van de gelegenheid om mama flink te verwennen.  Zij is het waard. 

“Wanneer je kijkt naar je moeder, kijk je naar de zuiverste liefde die je ooit zal kennen in je leven”.  We kunnen het allemaal eens zijn met deze zin. Een moeder is het bindmiddel dat het gezin bij elkaar en intact houdt. Een moeder doet er alles aan om het gezin de betekenis van liefde, blijdschap en saamhorigheid te laten ervaren. Zij is een belangrijke, emotionele pilaar die elk kind, groot of klein, nodig heeft. Woorden schieten te kort om de waarde van een moeder in ieders leven te beschrijven. Fu tru, woortu no de nofo.

Het zou fijn zijn als we op deze dag alleen maar aan leuke dingen konden denken. Het leven in de wereld wordt echter met de dag moeilijker en overal in de wereld wordt het ook voor moeder, de vrouw, moeilijker om voor haar kinderen te zijn wat ze graag voor hen zou willen zijn. In Suriname staan vooral de alleenstaande moeders voor grote uitdagingen om te blijven zorgen voor hun kroost. Jonge vrouwen en toekomstige moeders verkeren in onzekerheid en zoeken naar toekomstperspectieven. In het binnenland van Suriname zien hardwerkende moeders alles wat geplant is in hun kostgrond, verdwijnen als gevolg van de watersnood.  Opgemerkt mag worden, dat de kostgrond van een vrouw in het binnenland, meer is dan een stukje opengekapt terrein. Het is haar voedselschuur, de bestaanszekerheid voor haar en haar gezin en haar plantmateriaal voor het volgende plantseizoen. Het is voor deze vrouwen, deze moeders dan ook heel pijnlijk om de kostgronden te zien onderlopen en al het geïnvesteerde te verliezen. De voedselvoorziening is daardoor onzeker geworden, alsook de zorg voor haar gezin. Daarnaast moeten veel moeders het doen zonder een goede gezondheidszorg.

Het is daarom goed om op deze dag de regering op te roepen om ernaartoe te werken dat alle vrouwen, moeders en toekomstige moeders, versterkt worden. Moeders moeten de gelegenheid krijgen en de mogelijkheid hebben om invulling te geven aan het Moeder-zijn; een continu proces waarin ze zich kan profileren als opvoeder van de volgende generatie. 

We vertrouwen er dan ook op dat de regering de ondersteunende hand, die moeders tegenwoordig zo hard nodig hebben, zal reiken aan de moeders in nood. Ook wordt van de beleidmakers verwacht ervoor te zorgen dat moeders en toekomstige moeders, weer hoop krijgen. Hoop doet leven en maakt dat er samen gewerkt kan worden aan lotsverbetering voor eenieder, maar voor moeder de vrouw in het bijzonder.

De partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek(BEP) feliciteert alle moeders met deze dag en wenst de hele gemeenschap, in het bijzonder de moeders, een gezegende, liefdevolle en fijne moederdag toe. Lobi gi alla den mama.

BEP Mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!