Minister Ramdin: “Voorbereidingen CARICOM-voorzitterschap verlopen goed”

Suriname zal van 1 juli tot en met 31 december invulling geven aan het voorzitterschap van de Caribbean Community (Caricom). In deze hoedanigheid is het land 4, 5 en 6 juli gastheer van de 43e reguliere vergadering van Caricom staatshoofden en regeringsleiders. De voorbereidingen naar deze voor Suriname belangrijke periode zijn reeds in volle gang. 

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zegt, dat de voorbereidingen op dit moment goed verlopen. Er staan verschillende vraagstukken op de agenda, die in samenspraak met het Caricom Secretariaat en de community councils wordt bepaald. Tijdens de bijeenkomst kunnen de regeringsleiders ook belangrijke onderwerpen op de agenda plaatsen. “De verwachting is dat het een lijvige agenda wordt vanwege de regionale ontwikkelingen”, blikt de bewindsman vooruit.

Ontwikkelen agrarische sector

Hoog op de agenda staat de gemeenschappelijke economische markt als prioriteit tijdens deze vergadering. Verder zal ook het ontwikkelen van onder meer de agrarische sector, om de Caribische economie een boost te geven, aan de orde komen. Verder zullen de staatshoofden zich buigen over onderwerpen als de industriële productie, veiligheid, klimaatverandering, ICT, Covid-19 en regionale politieke issues. Multilaterale kwesties en wereldissues zoals de huidige situatie in Oekraïne en de nieuwe verantwoordelijkheid van president Santokhi als Caricom-voorzitter maken ook deel uit van de agenda. Daarnaast zal de vergadering zich ook buigen over de voorbereidingen in aanloop naar de Summit of the Americas, die in juni zal plaatsvinden. 

In verband met de invulling van het Caricom-voorzitterschap door president Santokhi is op 28 april de Inhoudelijke Voorbereidende Commissie geïnstalleerd. Deze werkgroep is al maanden bezig met de voorbereidingen naar de conferentie toe. Zij is belast met het opstellen van achtergronddocumenten, analyses en de briefing van documenten voor het staatshoofd. 

Tijdens de conferentie is Suriname betrokken bij een viertal speerpunten dan wel portfolio’s, te weten: jeugd/gender, cultuur, sport en industriële productie. Ten aanzien van het laatste zegt minister Ramdin dat dit voor Suriname en zeker voor de president belangrijk is, dit tegen de achtergrond van de verdere ontwikkeling van het Caribisch gebied. Ten aanzien van de overige drie punten zegt minister Ramdin, dat Suriname zich ook op deze aspecten zal laten zien.

Het ligt in de bedoeling dat niet alleen op deze conferentie, maar ook daarna en gedurende het voorzitterschap van president Santokhi een aantal activiteiten in verband met jeugd & gender, cultuur en sport zullen worden gehouden. Gedacht wordt aan een Jeugd Summit en een 10 kilometer loop, waaraan waarschijnlijk op 2 juli lokale atleten en sporters uit de regio zullen deelnemen. De winnaars zullen hun prijzen dan uit handen van president Santokhi en secretaris-generaal Carla Barnett in ontvangst mogen nemen. Als het gaat om cultuur staat er een activiteit op het gebied van creatieve industrieën in de planning. 

Minister Ramdin geeft aan dat naast de regering ook semi-overheidsdiensten betrokken zullen worden bij deze conferentie zoals de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), Stichting Planbureau Suriname en het Algemeen Bureau voor de Statistiek. De voornoemde instanties hebben tot taak goede analyses te maken van deze meeting. 

De Caricom staatshoofdenvergadering moet verder gezien worden als doel om barrières weg te werken en obstakels op economisch vlak helpen overwinnen. Het gaat in deze om zaken die landen belemmeren om op elkaars markten te komen. Een van de methoden om de Caribische economie te ontwikkelen is namelijk het genereren en stimuleren van onderlinge export. “We zullen geen goede samenwerking hebben als dit soort barrières blijven bestaan. Barbados, Guyana en Suriname staan op een lijn met elkaar als het gaat om het wegwerken van belemmeringen in de economie en werken aan een gemeenschappelijke markt en eenheid”, laat de minister optekenen. 

“Alle landen gaan kijken naar Suriname”

Het voorzitterschap van president Santokhi geeft Suriname ook de mogelijkheid om nadrukkelijk leiding te hebben over de Caricom. “Dat betekent dat alle landen gaan kijken naar Suriname voor wat betreft richting geven aan het beleid, oplossingen aandragen en initiatieven nemen. De president zal aan aantal momenten tijdens zijn periode als voorzitter veel uitlandig zijn om deel te nemen aan verschillende activiteiten zoals de G20 meeting, die in Indonesië zal plaatsvinden”, vervolgt minister Ramdin.

Hij zegt dat Santokhi daarbij steeds de visie van de Caricom zal uitdragen. Volgens minister Ramdin moeten het belangrijke momenten voor het land gaan worden, omdat Suriname internationaal aandacht zal krijgen, waarbij ook de focus gelegd zal worden op het aantrekken van financierders. “Een mooie gelegenheid voor een land om goede promotie te maken. In de marge van de aanstaande bijeenkomsten zullen er verschillende andere meetings worden gehouden op bilateraal niveau, waarbij het tekenen van samenwerkingsovereenkomsten in de lijn der verwachtingen ligt.”

“Trots” 

De BIBIS-minister spreekt de hoop uit dat de Surinaamse samenleving trots zal zijn op het feit dat het land gastheer zal zijn van de Staatshoofdenvergadering. Hij stelt, dat wij als natie ernaar moeten streven om beter te worden en ook moeten durven onze verantwoordelijkheden te nemen.

De buitenlandse delegaties zullen van 2 tot en met 6 juli in Suriname vertoeven. Enkele zijn voornemens langer te blijven en meer te zien van de Surinaamse natuur en het binnenland.

error: Kopiëren mag niet!