Prayer Movement of The Lord Jesus Christ: ‘Suriname heeft een opwekking nodig’

De Esthers is een voorbiddersgroep van de gemeente Prayer Movement of The Lord Jesus Christ waarvan de leden ongeveer acht jaar samen bidden voor zieken, bezetenen, gebrokenen van hart en voor Suriname.

Zij hebben vorig jaar middels een profetie, de opdracht van God gekregen om te bidden voor de redding en bevrijding van Suriname van duistere machten die het land de vernietiging in drukken en het volk verlamd houden. Hier geven zij naar hun zeggen ook trouw uitvoering aan. 

Sinds midden 2021 bidden zij elke donderdag voor zaken het land regarderen en sinds februari van dit jaar bidden ze elke donderdag om drie uur ‘s middags op het Onafhankelijkheidsplein voor de regering, de bevolking en voor alle nijpende situaties. De leden van de Esther groep zijn Pastor Kitty Astwood-Olff, Angela Valk en Stacey Singh. 

Onafhankelijkheidsplein

Op de vraag waarom zij voor het Onafhankelijkheidsplein gekozen hebben geven zij aan, dat God het zo geleid heeft na zich onlangs drie dagen te hebben afgezonderd. Daarnaast is het plein ook bij de Waterkant, dat in de afgelopen decennia is verworden tot het huis van dak- en thuislozen. Je zou kunnen zeggen dat zij de verdrukten, weduwen, wezen en armen in de samenleving symboliseren die steeds verder de rivier in geduwd worden om te verzuipen. Zij hebben intussen al voor enkele voorbijgangers gebeden bijvoorbeeld een dakloze, Assembleelid, dokter, advocaat, bejaarden en mensen die hen via de Facebook-pagina hebben benaderd, die op eigen initiatief om gebed vragen.

De naam  Esther

De groep geeft aan dat zij voor de naam Esther gekozen hebben vanwege de Bijbeltekst en wel Esther 4:8. “Ook moest hij haar opdragen tot de koning te gaan, teneinde diens genade af te smeken en bij hem voorbede te doen voor het volk.” Voorbede is op de bres staan voor anderen, die niet kunnen opkomen voor zichzelf door welke reden dan ook. Intussen hebben zij ook een Facebook-pagina aangemaakt voor hen die ze willen volgen, maar meer nog mee bidden onder de naam “Bidden voor Suriname”, dat nu reeds meer dan 1.300 volgers heeft.

Bewust wit gekozen

De Esthers hebben bewust voor wit gekozen, omdat zij geloven dat God zonder aanziens des persoon helpt. En willen niet dat de politiek zich subtiel gaat infiltreren. Zij zijn voorbidders en verwachten het alleen van God. Alles in het land laat zien dat er iets goed fout zit. De zegen des Heren rust volgens hun niet meer op het werk van deze regering. God wil dat de regering en zeker de president gaat erkennen dat God van Abraham, Isaak en Jacob degene is die presidenten aanstelt en afzet. 

“De vreselijke situatie in het land heeft een geestelijke oorzaak, Gods hand is niet tekort om te redden, maar het zijn onze ongerechtigheden die scheiding brengen tussen ons en God. Corruptie, mensenrechtenschendingen, schending van de democratie zijn dingen van elke dag en iedereen lijkt het normaal te vinden.”

De Esthers zullen elke donderdag doorgaan tot God antwoord geeft. Zij geloven dat Suriname  een opwekking nodig heeft gedaan door de Heilige Geest van God. Zij bidden dat de juiste leider op staat om Suriname verder te leiden naar succes, ontwikkeling en voorspoed. 

IS

error: Kopiëren mag niet!