Ontwerpbegroting geeft 0,8% begrotingstekort aan

Het gewijzigde ontwerp van de overheidsbegroting over het dienstjaar 2022 geeft een begrotingstekort aan van 0,8%. De uitgaven zijn geraamd op SRD 26,9 miljard en de inkomsten om SRD 26,3 miljard.

Coalitie fractieleider Asiskumar Gajadien toonde zich zeer tevreden over dit minimaal tekort op de staatsbegroting.

Het begrotingstekort bedroeg vorig jaar SRD 2,3 miljard, wat neerkomt op 4,7%. Het is de verwachting dat de regering tijdens de begrotingsbehandeling in de Assemblee, die donderdag is begonnen, zowel aan de inkomsten- als de uitgaven zijde nog enige wijzigingen zal aanbrengen.  Aan de uitgavenkant zal de post lonen en salarissen worden bijgesteld, en aan de uitgavenzijde zal dat gebeuren bij het totaalbedrag aan leningen. Gajadien verwacht echter dat het begrotingstekort procentueel minimaal zal blijven. Na zovele jaren is het volgens hem gelukt om een begroting te hebben met zo’n minimaal tekort. Hij complimenteerde de regering met het tot nu gevoerde financieel prudent beleid. Ondanks het tekort van SRD 2,3 miljard op de begroting van vorig jaar, heeft de regering bij de realisatie een overschot kunnen bewerkstelligen van SRD 900 miljoen.

Niet realistisch

NDP-fractieleider Rabin Parmessar merkte op, dat op de gewijzigde ontwerpbegroting zoals die thans op tafel ligt, aan de inkomstenzijde een begrotingssteun van het IMF is opgenomen  voor een bedrag van SRD 3,2 miljard. Dit komt neer op 4,1% van de totale begroting.

In feite zou dus het begrotingstekort op 4,9% vastgesteld moeten worden. Indien alle andere leningen van de geplande inkomsten worden afgetrokken komt het begrotingstekort zelfs op 7,3%. Volgens de NDP-fractieleider is het IMF-geld geen gratis geld, maar een lening die terugbetaald zal moeten worden.

Gelet op de wijze waarop de begroting zal worden gefinancierd, zegt Parmessar te constateren dat de voornaamste middelen komen uit de directe en indirecte belastingen, donaties, leningen, dividend en royalties. Hij vindt het jammer dat de financiering van de begroting voor een groot deel niet gebeurt uit eigen opbrengsten van productie. Parmessar wilde de nadere specificaties hebben op de post overige leningen. Het gaat hier om leningsbedragen van SRD 150 miljoen, SRD 126 miljoen zen zelfs SRD 360 miljoen. “Waar komen deze leningen vandaan? Is het diaspora kapitaal, is het fresh capital?”, vroeg de NDP-fractieleider.

Parmessar had kritiek op het feit, dat de begrotingen van tal van ministeries zijn ingekort. Dit betekent, dat deze  ministeries minder zullen kunnen doen aan beleidsprogramma’s. Onder meer noemde hij fikse kortingen op de begroting van Regionale Ontwikkeling en Sport, Volksgezondheid en Sociale zaken en Volkshuisvesting. Dit zal volgens hem negatieve sociaal-maatschappelijke effecten naar de bevolking toe hebben.  Indien deze begrotingen van ministeries niet in positieve zin worden bijgesteld, zegt hij dat zijn NDP-fractie niet zal stemmen voor de begroting. Hij zei daarom uit te kijken naar de nota’s van wijzigingen van de regering.

SS           

error: Kopiëren mag niet!