Ideeënkunst in Suriname

“Aan wie ligt het dat Suriname zo weinig besef heeft van orde, fatsoen, duurzaam beleid en werken? Het is niet verrassend dat de regering, een samenstelling van speculerende politici, op vele fronten faalt. Deze kliek ontbreekt specifieke kennis van zaken om problemen als stadsonderhoud en milieuverzorging aan te pakken. De bestuurders zetelen in ivoren torens. Zijn verbaal sterk. Ze praten als Brugman, maar zijn lam in de praktijk”, wordt gefoeterd door de heer Juriaan die moe is van de viezigheid om zich heen.

Kort uit de bocht

“Neem bijvoorbeeld de moderne oranje vuilnisbakken die een paar jaar geleden in het centrum van Paramaribo werden geplaatst en nu, op enkelen na, tegen de grond liggen.  De reinste vorm van energie en tijdverspilling. Gemakshalve worden razende krankzinnigen, drugsverslaafden en zwervers verantwoordelijk gesteld voor de aangebrachte vernieling, maar dat is te kort uit de bocht.”

Levensduur verkort

“Dagelijks zijn er zwervers te zien die in tonnen snuffelen naar iets van hun gading. Ik heb nooit gezien, dat zij de vuilcontainertjes vernielen. Wel ben ik er meerdere keren getuige van geweest, dat personeel van de afvalverwerking bij het ledigen van de bakken ermee slaan tegen de laadbakken van de pick-ups teneinde die goed leeg te krijgen. Het staat voor mij vast, dat daarmee de levensduur van de bakken verkort wordt.”

Baldadigheid

“Het heeft er veel van dat vandalen onder het nachtvolk zich uit baldadigheid uitleven. Dat de daders willens en wetens te keer gaan blijkt uit het feit, dat zij om niet herkend te worden hun wandaden in het holst van de nacht plegen.”

Onbeschaafdheid

“Een aanzienlijk deel van de bevolking heeft het afgeleerd om te leven volgens de regels van de maatschappij. Het mislukken van het vuilnisbakjesprojectje kan niet los worden gezien van de beschaafd van de bevolking die rommel verspreiden tot een moeilijk af te leren gewoonte heeft gemaakt.”

Onbegonnen werk 

“Ik herinner mij de woorden van een collega die tijdens het plaatsen van de vuilnisbakjes opmerkte, dat het onbegonnen werk is. Hij vond ze mooi en modern. Zij zouden volgens hem goed staan in een geordende wereldstad. Maar, in Paramaribo City deugen zij niet gezien de woon en leefomstandigheden in ons gehucht. Het formaat en de inhoud van de bakken is veel te klein om ruimte te kunnen bieden aan het dagelijks vuil die burgers uitsmijten.”

Bestsellers

“Politici en beleidsmakers schitteren als schrijvers. Het genre is berekenend, koel en zakelijk. Anders dan dichters, romanschrijvers verdienen ze goed. Zij brengen bestseller op bestseller uit. Het is ideeënkunst waarbij de miljoenenkassa rinkelt nog voordat er en spade in de grond is gestoken.”

Kinderlijk eenvoudig

“De schrijfspecialiteit van de knapkoppen is, de kunst om nationale vraagstukken en projecten op een paar velletjes papier neer te zetten. Knelpunten, die door de eeuwen heen zijn uitgegroeid tot kankergezwellen krijgen, alsof het kinderlijk eenvoudig is, binnen een handomdraai een pasklaar antwoord op papier.”

Integrale landelijke aanpak

“De projectschrijvers zijn niet alleen te vinden bij de overheid, ze huizen ook in niet-gouvernementele organisaties, in het corps adviseurs, consultants, dienstverleners en ondernemers. Halen en trekken, daar zijn zij sterk in maar kunnen het varkentje niet wassen door gebrek aan inzicht, deskundigheid en oprechte dienstbaarheid. Er wordt niet ingezien dat de vuilnishopen van stad en land niet, met hier en daar een projectje uitvoeren wordt verholpen. De viezigheid gaat niet weg door slechts een handjevol bakken in een paar straten van het stadscentrum te plaatsen. Een tot in de kleinste aspecten doordachte integrale landelijke aanpak is nodig.”

HD

error: Kopiëren mag niet!