Gajadien (VHP) ziet geen “intens beleid” inzake aanpak kwik in goudvelden

“We zijn bezig onze generaties, vooral in het binnenland, te vernietigen”

Tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee uitte VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien zich zeer kritisch over het ontbreken van beleid wanneer het gaat om milieuschade, milieuvernietiging in het binnenland.

“U weet dat er enorme milieuschade, milieuvereniging, wordt aangericht in het binnenland, zeker bij de kleinschalige goudwinning. Als je nu over Suriname vliegt, wordt alleen maar erger, ziet u diepe meren, en soms blauw, groen van kleur. Dat kunnen twee zaken zijn, enorme diepe kraters, maar ook chemicaliën, we weten het niet.”

Minamata Verdrag

De VHP-politicus wees de regering op het feit, dat Suriname ondertekenaar is van het internationale Minamata Verdrag, dat als doel heeft geleidelijk kwik uit te bannen. “Maar intens beleid om dat te doen zie ik niet. Regering, presenteer beleid inzake omzetting bij goudzoekers naar andere winningsmethoden. Ook vindt er ongecontroleerd cyanide gebruik plaats. Overstromingen vinden deze dagen plaats in het binnenland. Gesloten meren lopen over vanwege enorme regenval, met alle vervuilingen van dien aard. Er komt wel een Delfstoffen Instituut, maar, we moeten niet te lang wachten met het beleid.”

  • Het Minamata Verdrag inzake kwik, is een mondiaal bindend verdrag dat veertig artikelen bevat. Deze artikelen hebben betrekking op de risico’s van kwik voor de menselijke gezondheid en het milieu. De naam van het verdrag verwijst naar de Japanse stad Minamata, waar de bevolking in de jaren 1950-1960 het slachtoffer werd van een kwikvergiftiging, meer bekend als de Minamataziekte. Het doel van het verdrag is het beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu tegen antropogene uitstoot van kwik en kwikverbindingen. De artikelen van dit verdrag hebben onder andere betrekking op het winnen van kwik en de handel daarin en het gebruik van kwik in producten en productieprocessen.

Gajadien was opmerkelijk scherp in zijn bewoordingen richting de regering als het gaat om de bescherming van het milieu en de mens in het achterland. “We zijn bezig onze generaties, vooral in het binnenland te vernietigen. We moeten gezamenlijk ten strijde trekken om onze mensen te beschermen, we willen geen verziekte samenleving.”

Scalians

Ook stond hij stil bij de nog steeds her en der aanwezige scalians, de zogenoemde goudpontons die door hun activiteiten ook milieuschade veroorzaken. 

“Het houdt maar niet op, dat vanwege belangen samenleving ten onder gaat”

“Er wordt vaak over gesproken. Op de Marowijnerivier, neem ik aan, zijn ze niet meer, dat is ons althans gerapporteerd. Waarom worden ze daar wel aangepakt?, omdat de Fransen dat willen. Maar, wat doen we inzake de gezondheid van bewoners van gemeenschappen rond het stuwmeer? Het houdt maar niet op, dat vanwege belangen de samenleving ten onder gaat. Dat moet eens ophouden. Kom mij hier niet vertellen regering, dat we bezig zijn met een overgangsregeling. Als we weten dat het slecht is voor het milieu, de gemeenschap, dan moeten we mensen steunen om alternatieven te gebruiken. We gaan de samenleving niet in gevaar brengen!”

PK

error: Kopiëren mag niet!