Staatsolie levert belangrijke bijdrage aan staatskas over boekjaar 2021

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. (Staatsolie) heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een geconsolideerde omzet van US$ 558 miljoen. Aan de staatskas is US$ 186 miljoen bijgedragen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft op 5 mei de jaarrekening over 2021 (zie onderaan) goedgekeurd. 

Alle productiedoelstellingen 2021 gehaald

In 2021 werden alle productiedoelstellingen gehaald en boekte het bedrijf goede financiële resultaten. Deze prestaties zijn te danken aan de toewijding van alle betrokkenen aan het succes van Staatsolie én Suriname. De gevolgen van de Covid-19-pandemie en de economische situatie in Suriname en de wereld zijn ook in het afgelopen boekjaar gevoeld. In de afgelopen twee jaren zijn maatregelen getroffen en gedisciplineerd uitgevoerd om de effecten van de pandemie en de economische uitdagingen het hoofd te bieden. 

Financiële resultaten 

De gemiddelde referentieprijs voor een vat (159 liter) Saramacca Crude was US$ 70, in 2020 was de prijs US$ 44 per vat. Staatsolie streeft er continu naar te blijven in de categorie van lage kostprijsolieproducenten, zodat de bestaanszekerheid van het bedrijf niet in gevaar komt bij sterke prijsdalingen. De investeringen in goud zorgen voor enige diversificatie en een positieve bijdrage aan de balans. In 2021 werd een gemiddelde goudprijs van US$ 1,798 per troy ounce genoteerd (2020: US$ 1,770 per troy ounce. 1 troy ounce is ongeveer 31,1 gram) 

• De geconsolideerde bruto-omzet over 2021 is US$ 558 miljoen, een toename van ongeveer 31 procent vergeleken met 2020 (US$ 428 miljoen). 

• De winst vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijving en afboekingen (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation, EBITDA) is uitgekomen op US$ 387 miljoen (US$ 316 miljoen in 2020, een toename van 22 procent). 

• De winst voor aftrek van belastingen nam met 114 procent toe tot US$ 212 miljoen, vergeleken met US$ 98 miljoen in 2020. 

• De afdrachten aan de staatskas bestaande uit belastingen, dividend en royalties, van US$ 186 miljoen (US$ 132 miljoen in 2020) zijn 44 procent hoger dan was gepland. In de voor Suriname economisch uitdagende tijden is Staatsolies bijdrage aan de staatskas belangrijk. 

Productieresultaten 

Ondanks de extreme regenval in 2021 en daarmee gepaard gaande overstroomde productievelden en -faciliteiten in het district Saramacca, werd de geplande jaarproductie van Saramacca Crude van zes miljoen vaten gerealiseerd. De productiedoelen voor geraffineerde producten zijn ondanks enkele uitdagingen ook behaald. Er werden ongeveer 2,98 miljoen vaten in totaal aan gasoline en diesel geproduceerd. Aan bitumen en stookolie zijn in totaal circa 1,79 miljoen vaten geproduceerd.

Dochteronderneming Staatsolie Power Company Suriname N.V. zorgde in 2021 voor opwekking van ruim tachtig procent van de elektriciteit waar Suriname (voor huishoudens en industrie) behoefte aan heeft. In 2021 is ongeveer 348.000 megawattuur (MWh) thermische elektriciteit opgewekt. In de Afobaka Waterkrachtcentrale is 1,1 miljoen MWh opgewekt, 174.000 MWh meer dan gepland. Hierdoor bespaarde de overheid ruim US$ 20 miljoen op haar energierekening. In 2021 heeft de Afobaka Waterkrachtcentrale met schone energie voor meer dan zestig procent bijgedragen aan de totale elektriciteitsbehoefte van Suriname. 

GOw2 Energy Suriname N.V., ook een dochterbedrijf van Staatsolie, heeft het hele jaar door de brandstofvoorziening aan de Surinaamse consument gegarandeerd en haar marktaandeel kunnen behouden. 

Offshore 

In 2021 is er een succesvolle aanbestedingsronde gehouden, waarbij blokken zijn toegekend aan toonaangevende internationale oliemaatschappijen. Het succes onderschrijft de grote belangstelling die er is voor ons bassin. In oktober hebben Staatsolie en Chevron Exploration Suriname Limited (CESL) een productiedelingscontract voor Block 5 ondertekend. Via dochterbedrijf Paradise Oil Company N.V. heeft Staatsolie een niet-uitvoerend participatiebelang van veertig procent in dit blok. In december heeft CSEL een derde van haar participatiebelang van zestig procent in Block 5 verkocht aan Shell (KE Suriname B.V.). In april 2022 hebben Staatsolie en Chevron een productiedelingscontract voor Block 7 getekend, met een twintig procent participatiebelang voor Staatsolie. Het unieke van deze contracten is dat Staatsolie vanaf de eerste dag participeert in het blok met respectievelijk veertig procent (Block 5) en twintig procent (Block 7), terwijl er niet bijgedragen hoeft te worden in de kosten van de exploratiefase. In de diepe offshore zijn Staatsolies internationale partners actief. In Block 58 (TotalEnergies en APA Corporation) is in 2021 de Sapakara South-1-put aan de eerdere vondsten toegevoegd. 

In februari 2022 kondigden TotalEnergies en APA opnieuw een olievondst aan met de Krabdagu-1-put. 

In de Sapakara South-1-put is een “stroomtest” uitgevoerd om de kwaliteit en de omvang van het reservoir én de kwaliteit van de olie te beoordelen. De resultaten waren zeer positief. Staatsolie denkt dat dit reservoir een materiele rol zal spelen in de eerste productieontwikkeling in het diepzeegebied van Suriname. 

In 2021 is Staatsolie vanwege de goede vooruitzichten gestart met het traject voor de financiering voor deelname in de eerste ontwikkeling in het diepzeegebied, waarbij tot twintig procent kan worden deelgenomen. 

In maart 2022 werd de overeenkomst getekend met een combinatie van banken voor de wijziging en verlenging van de huidige lening. Hiermee is een stevige basis gelegd voor financiering van Staatsolies deelname aan productie-ontwikkelingen in het diepzeegebied. 

Sociale verantwoordelijkheid en milieu 

Staatsolie streeft naar een gezonde en veilige omgeving voor medewerkers en de gemeenschappen om zich heen, en het minimaliseren van negatieve effecten op het milieu. Staatsolie en de Stichting Staatsolie Foundation for Community Development hebben in 2021 ongeveer US$ 880.000 besteed aan sociale investeringen, waarbij er ruime aandacht en ondersteuning was voor Covid-19 gerelateerde projecten en programma’s. Ook besteedden Staatsolies partners in de offshore ongeveer US$ 680.000 aan verschillende maatschappelijke projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en het milieu. Staatsolie maakt zich sterk voor de ontwikkeling van lokale meerwaarde (local content) in de offshore olieindustrie, omdat hiermee direct wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van Suriname. Het gaat hierbij om de levering van lokale goederen en diensten en de invulling van arbeidsplaatsen door Surinamers. In 2021 is met diverse acties en projecten concreet invulling gegeven aan de local content-ontwikkeling. 

Wereldwijd is er veel aandacht voor klimaatverandering. De opwarming van de aarde wordt ook aan broeikasgassen toegeschreven. Staatsolie werkt ook eraan om zijn uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiertoe is in 2021 voor de eerste keer de uitstoot van broeikasgassen door het bedrijf bepaald: gemiddeld 50.000 ton CO2 equivalent per maand. 

Het resultaat is volgens internationale standaarden geauditeerd door het onafhankelijk internationaal bureau Det Norske Veritas (DNV). 

In de eerste helft van 2022 is er een abnormaal zware regenval geweest in de instroomgebieden van onze Afobaka Waterkrachtcentrale in Brokopondo. Uit voorzorg heeft dochteronderneming Staatsolie Power Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. besloten om midden in het officiële droge seizoen te starten met spuien. Echter, in maart en april zijn er recordhoeveelheden regens gevallen, waardoor SPCS genoodzaakt was het spuien op te voeren om de integriteit van de dam te waarborgen. Dit heeft als gevolg dat laaggelegen delen van de dorpen benedenwaarts van de Surinamerivier ernstige wateroverlast ondervinden. Samen met de autoriteiten zijn er acties ondernomen om de nadelige gevolgen te verlichten en heeft SPCS vanwege zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid geld vrijgemaakt voor ondersteuning. 

Vooruitzichten 

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn na een uitgebreide evaluatie de visie, missie en kernwaarden aangepast aan de huidige realiteit van Staatsolie en zijn ambities. Ook zijn de strategische doelstellingen voor de komende vijf jaar bijgesteld. Behalve de blijvende focus op veilige en efficiënte operaties, zal er veel meer aandacht worden besteed aan de offshore ontwikkelingen en uiteraard zal duurzaamheid in bestaande en nieuwe operaties een belangrijke rol innemen. 

De resultaten van 2021 zijn behaald mede dankzij de ondersteuning van alle stakeholders – de aandeelhouder, Raad van Commissarissen, medewerkers, partners, dienstverleners en de Surinaamse samenleving. Staatsolie ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en zal blijven bijdragen aan het welzijn en de welvaart van de Surinaamse samenleving.

error: Kopiëren mag niet!