IAmGold’s goudproductie stijgt verder

De goudproductie van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold in Suriname is in het eerste kwartaal van dit jaar met 10% verder gestegen naar 46.000 troy ounce. De gemiddelde goudprijs bedroeg over deze periode US$ 1.886 per troy ounce, hetgeen US$ 0,91 hoger ligt dan de gerealiseerde gemiddelde prijs van het voorgaande kwartaal. 

Uit het gepubliceerde kwartaalrapport van IAmGold blijkt, dat de verdere stijging van de goudproductie te danken is aan hoger verwerkte sorteringen en hoger herstel. De goudproductie behelst zowel de Rosebel- als de Saramacca-goudmijn. Er wordt melding van gemaakt, dat het gewonnen materiaal van 12,7 miljoen ton 8% lager is in vergelijking met  het kwartaal daarvoor. Dit komt doordat de afvalverwerkingsactiviteiten zijn achtergebleven als gevolg van aanhoudende uitdagingen om put-inbraken door illegale goudzoekers te beheersen. Deze illegale goudzoekers staan in de volksmond bekend onder de benaming “oekemans”. Er was in de eerste drie maanden van dit jaar sprake van meer verstoringen in de bedrijfsactiviteiten vanwege die illegale goudzoekers. Met de Task Force van de overheid zegt IAmGold verder te zullen samenwerken om de veiligheidssituatie in de mijnen te beheersen en om een lange termijn oplossing te vinden.

Verwachtingen

IAmGold verwacht voor dit jaar een totale goudproductie te zullen halen van tussen de 155.000 en 180.000 ounce. De productie zal naar verwachting in de eerste helft van dit jaar lager uitvallen als gevolg van overvloedig regenval. Dat zal vooral te merken zijn in de productiecijfers over het huidige tweede kwartaal. De stijging van olieprijzen in maart heeft ook een negatieve invloed gehad op de kosten van het bedrijf. Het bedrijf verwacht een stijging van de energiekosten. 

In het kwartaalrapport wordt melding gemaakt van “bepaalde maatregelen die de Surinaamse overheid bezig is te treffen, die een negatieve invloed kunnen hebben op de financiële toestand van het bedrijf”. Kennelijk worden hiermee bedoeld de voornemens van de regering om meer inkomsten te halen uit de goudsector.

IAmGold is voor 95% eigenaar van Rosebel Gold Mines N.V. De resterende 5% van de aandelen is in handen van Suriname. 

IAmGold is een Canadese goudmultinational die in verschillende landen goudmijnen bezit en exploiteert, onder meer in Burkina Faso, Senegal, Canada en dus ook in Suriname. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar wereldwijd een goudproductie van ruim 601.000 troy ounce gerealiseerd. De totale beschikbare liquiditeit van het bedrijf bedraagt ruim US$ 1,1 miljard, waarvan ruim de helft aan geldmiddelen en kasequivalenten.

SS

error: Kopiëren mag niet!