Chan heeft mandaat nodig

President Santokhi gaat flink over de tong. Waar u zich ook bevindt, over straat, op de markt, in de winkel, tijdens familiebezoek en ontmoetingen met vrienden, aan het werk en op feestjes overal gonst de naam Santokhi. Een mevrouw aan de kassa van een supermarkt flapte bij het zien van de hoge rekening uit: “Dank u wel Chan.” Een taxichauffeur kaatste terug toen een passagier klaagde over de prijs van de rit: “A no mi, na yu stem tap Santokhi.”

Fyo fyo

De hoogbejaarde Lilawatie B.: “Er wordt nogal wat afgegeven, gemopperd op de eerste burger van het land. Het hoort erbij, hoge bomen vangen veel wind. Ook mij is het opgevallen, dat er vaak takru mofo op de president wordt gezet. Den sma e kar’ fyo fyo kon.”

Gifgehalte

“Gezegd mag worden, dat er felle kritiek te horen is, maar dat de toon waarmee er gesproken wordt over Chan, veel minder giftig klinkt dan de bejegening, die aan zijn voorganger Bouta werd gegeven. Ondanks de misstappen van Chan, zoals hij liefkozend genoemd wordt, draagt het volk hem een warm hart toe.”

Lala hindoestaan

“Mijn vader was een lala hindoestaan die zich streng hield aan zijn cultuur. Ik ben een dogla, die typisch hindoestaans is opgevoed. Heb de emancipatie van de immigranten vanaf de Tweede Wereldoorlog persoonlijk meegemaakt. Elk volk heeft specifieke eigenschappen. Het komt voor, dat er wordt beloofd maar niet altijd nagekomen.”

Goede voornemens

“Ik ben ervan overtuigd, dat Santokhi zich heeft voorgenomen om goed te doen. Ik lees dat af van zijn uitstraling. Dat hij niet helemaal tot zijn recht komt moet gezocht worden bij de personen met het karakter van een bende die hem omringen. Hij wordt gehinderd bij het nakomen van zijn beloften. Hij kan zich niet naar behoren oriënteren en concentreren op de zware opdracht die op zijn schouder rust.”

Wo set’ en

“Hij wordt door de traditionele achterban van de VHP gehouden aan zijn afkomst en cultuur. Wordt als het ware gedwongen om zich in een bepaalde keurslijf te bewegen. Zo wordt hij achtergehouden bij het uitvoeren van zijn politieke visie. Het bevalt mij, dat de president het altijd heeft over: ‘Wo set’ en’, hij heeft het nooit gehad over: mi o set’ en. Hij is president van alle Surinamers. Om in het belang van iedereen te kunnen werken moeten de partijgenoten de teugels laten vieren. Om spijkers met koppen te slaan heeft Santokhi mandaat nodig.”

Partij van landbouwers en boeren?

“Het kan niet ontkend worden, dat de politieke macht van de VHP vooral rust op eenheid binnen de partij gelederen en kapitaal. Menigeen ziet de VHP als een partij van landbouwers en boeren. Daarin vergist men zich. De Oranjepartij heeft kapitaal als basis. Vanaf dag één heeft de partij het belang van kapitaal en bezit beschouwd als belangrijke factor om een rol van betekenis te kunnen vervullen.”

Lachman, Sardjoe en Santokhi

“De leiders Lachman, Sardjoe, Santokhi en andere kopstukken hebben geen landbouw achtergrond. Lachmon stond bekend als bankier van zijn partijgenoten. Allen vertrouwden hun kapitaal toe aan Lachmon die adviseerde en begeleidde om het bezit zo goed mogelijk aan te wenden en te vermenigvuldigen.”

Onderwijs de krachtbron

“Van de hindoestanen werd vroeger gezegd, dat ze zuinig en spaarzaam zijn. Daar ben ik het niet mee eens. Lachmon was een wijze leider. Hij zag onderwijs als motor voor persoonlijke-, maatschappelijke-, economische en politieke ontwikkeling. Hij bracht zijn volgelingen prestatiemotivatie bij. De kinderen werden om de top te kunnen bereiken, het belang van hard studeren en werken ingeprent”, tot zover seniorenburger Lilawatie B.

HD

error: Kopiëren mag niet!