Begrotingsbehandeling begint vandaag, donderdag 5 mei

De Nationale Assemblee maakt vandaag, donderdag 5 mei, een aanvang met de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2022. De ontwerp staatsbegroting was vorig jaar door de regering ingediend en in december zou met de behandeling worden begonnen. Deze is later uitgesteld naar januari om nu 4 maanden later de behandeling te beginnen. 

Nadat in december vorig jaar het IMF-akkoord was bereikt over een uit te voeren herstelprogramma, moest de ontwerpbegroting aangepast en op lijn  hiermee gebracht worden. Volgens het IMF-programma moet voor dit jaar volgens een bepaalde tijdsplanning een aantal belangrijke maatregelen worden doorgevoerd, die terug te zien moeten zijn op de begroting. Genoemd kunnen worden de invoering van BTW en de aanpassing van andere belastingmaatregelen, de verdere afschaffing van stroomsubsidies en de verhoging van inkomsten uit de goudsector. 

Tijdens de begrotingsbehandeling zal duidelijk worden hoe de regering haar ontwerpbegroting heeft aangepast in lijn met de doelstellingen van het IMF-programma. Bij de staatsbegroting gaat het om de inkomsten en uitgaven van de overheid, en de beleidsmaatregelen die het voornemens is te nemen om de beoogde inkomsten en uitgaven te realiseren. 

Afgezien van de financieel technische aspecten is de begrotingsbehandeling een politieke gelegenheid bij uitstek voor het parlement om het gevoerde en te voeren beleid van de regering grondig te bespreken. De begrotingsbehandeling begint in de regel altijd met de algemene politieke beschouwingen.

SS   

error: Kopiëren mag niet!