Leren budgetteren

Het bevredigen van behoeften door het verbruik van geproduceerde goederen heet consumptie. Alle activiteiten die tot doel hebben om goederen in een consumptie rijpe toestand te brengen, wordt productie genoemd. De consumptie rijpe goederen heten consumptiegoederen en de goederen die hebben meegeholpen om deze toestand te bewerkstelligen zijn de kapitaalgoederen. Er wordt geconsumeerd in gezinshuishoudingen en geproduceerd in de bedrijfshuishoudingen.

In onze moderne samenleving zijn de gezins- en bedrijfshuishoudingen vrij in het nemen van beslissingen over de consumptie en de productie, maar de overheid speelt toch een belangrijke rol in het economisch leven door aan de consumenten en producenten allerlei beperkingen op te leggen. Toch blijft het de vrije keus van de burgers om te pakken wat ze willen pakken van de schappen in de winkels. Dit zorgt ervoor dat men vaak in de ergste gevallen in de eerste week van een nieuwe maand al geen geld meer op zak heeft.

Budgetteren is een middel om enig zicht te houden op het eigen uitgavenpatroon van burgers. Een Surinaamse dame, die niet haar naam vermeld wil worden, wil mensen helpen met budgetteren en daartoe kunnen mensen zich bij haar aanmelden. 

Het is belangrijk zegt zij, dat een ieder weet hoe ze om moeten gaan met het geld dat ze ontvangen. Naar haar zeggen wil iedereen uiteindelijk zo onafhankelijk mogelijk zijn wanneer het gaat om geld. Ze legt er de nadruk op dat men een budgetplan moet maken. Vooral voor jonge mensen is het belangrijk om te weten hoe je correct kunt overstappen naar een ander plan van aanpak met betrekking tot het budget.

Studente Gloria (25) naar haar mening gevraagd omtrent deze methode van aanpak zegt, dat ze zich graag opgeeft voor zo’n soort budgetterings cursus en vindt het een heel belangrijke cursus voor zowel studenten als anderen in de samenleving. Ze is van mening, dat er meerdere organisaties in het leven geroepen zouden moeten worden die Surinamers zouden kunnen helpen met de plannen die ze in hun hoofd hebben, want op een gegeven moment lijkt het aldus haar erop, dat men gewoon geld zit te verbrassen terwijl men er wel iets beters ermee had doen.

Voorzover bekend is er in het land geen organisatie die zich richt op budgetteren en het adviseren van burgers.

GW

error: Kopiëren mag niet!