Freddy Main nieuwe Rastafari-vertegenwoordiger in NRCS

Freddy Main is de nieuwe vertegenwoordiger van de Rastafari Federatie Suriname (RFS) in de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS). Hij werd door NRCS-voorzitter Armand Zunder geïnstalleerd tijdens een Rastafari Celebration zondag 1 mei te Flora B in Paramaribo. Main is commissaris in het nieuw bestuur onder voorzitterschap van Saskia Kontino. 

Zijn voordracht is geschied volgens de statuten en geniet de volledige ondersteuning van alle vier ‘Mansions’ die deel uitmaken van de RFS. De ceremonie werd ook bijgewoond door de voorzitters van deze vier Mansions, te weten: Albert Jomena (Israel Rastafari Foundation), Daniel Asaimi (Lion House of Nazareth), Alwin Bron (Nyah Binghy Order) en Ulrich Marengo (Rastafari Makandra Suriname).

Eenheid

Zunder heeft bij de installatie mensen van Afrikaanse afkomst opgeroepen zich te bundelen. Hij verwees daarmee naar een historische boodschap ‘Africans, unite!’ van de legendarische Marcus Garvey. Garvey was een activist voor burgerrechten en droomde van een bundeling van alle Afrikanen in diaspora en dekolonisatie van het Afrikaanse continent. Hij wordt door Rastafariërs geëerd als een profeet.

De NRCS-voorzitter bleef ook stilstaan bij het belang van reparatie van alles wat in de geschiedenis is verkeerd gegaan. Hij doelde daarbij op het slavernij verleden en het materiële en immateriële schade die is veroorzaakt door de mogendheden die daarvan profiteerden. 

De aanwezigheid van perspectieven en een parapluorganisatie, zijn voordelen in de voortdurende strijd, die derhalve grote successen met zich meebrengt. 

“Succes gaat gepaard met discipline. Uiteraard is discipline alleen is niet voldoende. School je, school je, school je,” aldus Zunder.

Doen wat we zeggen

Het is, aldus Main, belangrijk dat de federatie zich focust op plannen, die uitvoerbaar zijn. Op die manier zal de organisatie goed in staat zijn, om te zeggen wat zij gaat doen en doen wat zij zegt. Hij noemt het een grote uitdaging om de gestelde doelen te bereiken, maar gelooft dat die haalbaar zijn. “Daarom is het belangrijk dat we als broeders en zusters alle positieve energie bijeenbrengen. Eenheid zal bepalend zijn voor het welslagen van onze plannen. Als Rastafariër is het goed om een voorbeeld te zijn in de maatschappij en de overheid niet onnodig uit te dagen. Het is een feit dat als we de richtlijnen van Yah volgen, dat we voortdurend weerstand zullen ondervinden. En tóch, laten we het goede blijven doen, Hem volgen en onze naasten liefhebben. We mogen niet vergeten dat het cruciaal is om de kwaliteit van ons leven als individu en als collectief steeds te verbeteren. Ondernemerschap, educatie en ‘out of the box’ zijn belangrijke tools daarbij’,” aldus Main.

Actiepunten 

RFS-voorzitster Saskia Kontino heeft de Rastafariërs gevraagd zich in te zetten zodat de gestelde actiepunten worden uitgevoerd. De actiepunten varieerden van het uitvoeren van landbouwprojecten tot het ontwikkelen en stimuleren van ondernemerschap onder Rastafariërs, en van cultuurontwikkeling door middel van lezingen en workshops tot het decriminaliseren van hennep die door Rastafariërs worden gebruikt voor spirituele doeleinden en vanwege haar medicinale kracht. Kontino heeft erop gewezen dat het belangrijk is dat de Rastafari-gemeenschap meer van zich laat horen in de media door het communiceren van actualiteiten en bekendmaken van belanghebbende informatie.

De federatie heeft ook in gedachten om te werken aan projecten ter realisering van woningen, gebedshuizen, scholen, crèches, opvangcentra, bibliotheken en begraafplaatsen in de woongemeenschappen van de Rastafariërs. De federatie zal zich beraden en na overleg met de NRCS bestuderen in hoeverre zij haar programma kan synchroniseren met de nationale agenda van de NRCS, zo laat Kontino weten in een uitgebracht persbericht.

error: Kopiëren mag niet!