Specialisten Diakonessenhuis en St. Vincentius Ziekenhuis staken voorlopig klinische zorg aan SZF-verzekerden

De specialisten in het Diakonessenhuis en het St. Vincentius Ziekenhuis stoppen voorlopig met het verlenen van zogenoemde klinische zorg aan SZF-verzekerden (Stichting Staatsziekenfonds).  

De voorzitter van het Medisch Stafbestuur in het Diakonessenhuis, drs. Y. Chou Lie, en zijn collega in het Sr. Vincentius Ziekenhuis, drs. M. Baptista, stellen in een dinsdag 3 mei uitgegeven persbericht, dat begin april de medisch directeur van het SZF aan de directies van ziekenhuizen heeft laten weten, de met de specialisten gemaakte afspraken over het declareren voor door specialisten verleende diensten aan klinische SZF-patiënten “met directe ingang overboord te gooien”.

Het SZF gaat voorbij met de sinds de invoering in 2014 van de Zorgwet bestaande afspraken met de specialisten, aldus drs. Chou Lie en drs. Baptista.

Door de specialisten volgens afspraak met het SZF reeds ingediende declaraties worden zelfs al teruggestuurd.

De specialisten in het Diakonessenhuis en het Sint Vincentius Ziekenhuis zijn al lange tijd niet vergoed voor de zorg aan de in het ziekenhuis opgenomen SZF-verzekerden (klinische zorg). Zij hebben meteen aangegeven deze onverantwoorde handeling van de medisch directeur van het SZF niet te accepteren. Tot heden ontvingen zij geen respons van het SZF”, aldus drs. Chou Lie en drs. Baptista.  

Daarom worden met ingang van dinsdag 3 mei geen SZF-patiënten meer opgenomen of behandeld in het Diakonessenhuis en in het Sint Vincentius Ziekenhuis. Er wordt door hun voorlopig dus geen klinische zorg aan SZF-verzekerden geleverd. “Er wordt een uitzondering gemaakt voor cito gevallen. Poliklinische zorg wordt wel normaal verleend.”

“Zodra bovengenoemde misstand door het SZF is recht getrokken, zal de klinische dienstverlening aan de SZF-patiënten in het Diakonessenhuis en het Sint Vincentius Ziekenhuis worden hervat”, aldus besluiten beide specialisten in hun persbericht.

error: Kopiëren mag niet!