Raj Jadnanansing: “Geestelijke gezondheidszorg kan niet los worden gezien van de volksgezondheid waaraan nog zoveel valt te doen”

Op de laatste werkdag in april heeft algemeen directeur Raj Jadnanansing (57) van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) de dienst overgedragen aan zijn opvolger drs. Rudi Dwarkasing. De scheidende directeur, die in 2018 aantrad, gaat met verlof en daarop aansluitend per 1 september met ontslag. Hij nam in 2018 het roer over van Dayasankar Mathoera en heeft gedurende 4 jaar vooral gedokterd aan de organisatie- en managementstructuur van de instelling. 

Organisator

“Ik heb een plafond bereikt, ik zie geen uitdaging meer. Van huis uit ben ik psycholoog gespecialiseerd in organisatie. Ik heb mijn kennis en ervaring gegeven aan het PCS. Eerst als psycholoog die patiënten behandelde en later als gerechtsdeskundige en algemeen directeur. Ik zal de komende tijd mijn diensten aanbieden aan het bedrijfsleven en particulieren.”

Psychiatrisch ziekenhuis

“De managementstructuur werd veranderd en uitgebreid. Het managementteam werd versterkt. Het organogram werd efficiënter in elkaar gezet. Wij voldoen nu aan alle eisen waaraan een psychiatrisch ziekenhuis moet voldoen.”

Lastige financiering 

“Het huidig beleid met betrekking tot de financiering van de zorg is lastig.  Om te kunnen functioneren zijn financiën nodig. De financiering van het PCS is anders dan de financiering van een algemeen ziekenhuis. De ziekenhuizen krijgen zeker 80% van hun inkomen uit declaraties bij het Staatsziekenfonds. Het inkomen van PSC komt rechtstreeks van het ministerie van Volksgezondheid. Slechts 10 tot 15 % is afkomstig van het SZF.”

Verdubbeling

“Het heeft heel wat inspanning gekost om de overheid zover te krijgen, dat het ligdagtarief, na bijkans 9 jaar, in november 2021 werd aangepast van SRD 320 naar SRD 700. Dit bedrag is bij lange na niet voldoende om de werkelijke kosten te dekken. Er wordt het PCS minder toebedeeld dan het zou moeten krijgen. De instelling moet veel ruimer worden ingeschaald in de begroting van volksgezondheid. Het zou verdubbeld moeten worden.”

Braindrain

“Geestelijke gezondheidszorg kan niet los worden gezien van de volksgezondheid waaraan nog zoveel valt te doen. Het tekort aan financiën werkt negatief op de 500 personeelsleden waaronder psychiaters, psychologen, artsen, verpleegsters, verpleegkundigen bejaardenverzorgsters, maatschappelijk werkers, praktijkbegeleiders en administratief personeel. De trek naar andere ziekenhuizen is groot, er is sprake van braindrain”, tot zover opmerkingen van psycholoog Jadnanansing.

HD

error: Kopiëren mag niet!