Project “Kraka Un Baka” in volle gang

“Kraka Un Baka“ is een project dat in het leven is geroepen om 25 tot circa 30 jonge mensen in de leeftijdscategorie 18-25 te voorzien van de nodige kennis  ter bevordering en stimulering van leiderschapskwaliteiten. Leiderschap is heden ten dage een belangrijk aspect dat men op elk gewenst gebied kan gebruiken.

Dit project is gefinancierd door de Amerikaanse ambassade en de initiatiefneemster is Angelique Del Castillo. Daarnaast heeft Del Castilho ondersteuning gekregen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Stibula (Stichting Buurtwerk Latour) om dit project tot een succesvol project te kunnen maken. Ook religieuze organisaties hebben jongeren afgevaardigd voor dit programma.

“Kraka Un Baka”, dat in november 2021 van start is gegaan in Latour, verloopt tot nu toe succesvol. Na enkele sessies, die nu achter de rug zijn, kan gezegd worden dat de jongeren nog steeds heel erg enthousiast zijn. Vooral de discussies tijdens de momenten van ontmoeting tussen de participanten en verschillende sprekers worden soms heel erg spannend. Dit maakt de deelnemende jongeren alleen maar kritischer en assertiever.

De projecten van deze organisatie zijn divers, maar dit alleen ter ondersteuning van de ontwikkeling van de leiderschapskwaliteiten. Het programma van dit project bestaat uit 19 sessies. Onderwerpen zoals juridische vraagstukken met betrekking tot mensenrechten en politiek gerelateerde onderwerpen zijn ook deel van dit project. Een belangrijk doel van dit project is om de participanten meer te weten te laten komen over verschillende instanties in Suriname. Niet alleen verschillende instanties, maar ook verschillende mensen in de samenleving die een bijdrage hebben geleverd aan de opbouw en voortzetting van het waardig vertegenwoordigen van Suriname nationaal en internationaal, worden door de deelnemers bezocht en er worden dan debatten georganiseerd over diverse onderwerpen. 

Onlangs hebben de deelnemers een bezoek gebracht aan het commissariaat Paramaribo Noordoost waar ze een rondleiding kregen en ook districtssecretaris Ricardo Bhola mochten begroeten. 

De participanten trekken nu zelf ook projecten waarbij ze hun plan van aanpak eerst presenteren en dan werken aan een mogelijke oplossing voor hun plan van aanpak. 

Uiteindelijk wordt verwacht van de jongeren dat ze met de opgedane kennis hun buurten, organisaties en gemeenschappen versterken. 

GW

error: Kopiëren mag niet!