“Hoe wil je als land vooruitgaan als je prestatie ondergeschikt maakt aan loyaliteit en andere irrelevante zaken?”

Onlangs heeft er een kleine reshuffling van ministers plaatsgevonden. In de Wet financiële voorzieningen ministers en onderministers 2014, is onder andere opgenomen, dat ministers en onderministers die tenminste voor een jaar hebben gediend, na hun aftreden hun schadeloosstelling en toelage voor een periode van 6 maanden doorbetaald krijgen. Aan PVP-leider Roy Bhikharie de vraag, wat zijn kijk is op de reshuffling van ministers en de doorbetaling/privileges die zij ontvangen na hun aftreden. 

Bhikharie geeft ten eerste aan, dat reshuffling noodzakelijk is. “Als op grond van een objectieve evaluatie er competente ministers worden geplaatst, zal dat zeker ontwikkelingsvoordelen hebben, wat nu helaas niet blijkt.”

De doorbetaling en privileges die ministers na hun aftreden blijven ontvangen, beschrijft Bhikharie als “oneerlijk, onrechtvaardig en discriminatoir.” Dit heeft volgens hem ook betrekking op Assembleeleden. “Werknemers die moeten hosselen om aan een baan te komen, zich moeten inspannen om hun baan te kunnen behouden en terecht worden gewaardeerd en beloond afhankelijk van hun prestatie, zowel bij de overheid als het particuliere bedrijfsleven, kennen deze voortrekkerij niet.”

Bhikharie vraagt zich af op grond waarvan deze voortrekkerij plaatsvindt, waarvoor het volk daadwerkelijk betaalt. “Politieke loyaliteit wordt met soortgelijke voorzieningen namelijk voor het leven beloond, terwijl deze personen relatief bijna niets voor terug hoeven te doen, behalve ‘slijmen’. Deze voortrekkerij heeft ook betrekking op andere ambtsdragers. De VHP verkiezingsbeloften waren letterlijk, dat alle dubbele functies en onrechtvaardige bezoldigingen zouden worden afgeschaft. Het is verbijsterend dat je een heel volk opzadelt met de bevoordeling van een kleine groep, die gewetenloos dit ook nog accepteert. Alle grenzen van eerlijkheid en rechtvaardigheid worden hierdoor overschreden met als gevolg afgunst, verdeeldheid en kuddementaliteit. Hoe wil je als land ooit vooruitgaan als je prestatie ondergeschikt maakt aan loyaliteit en andere irrelevante zaken?”

Bhikharie noemt het mensonterend, dat anderzijds de overheid op deze wijze niet in staat blijkt de armoede afdoende te bestrijden, de seniorenburgers een menswaardig bestaan te schenken en te zorgen voor de sociaal zwakkeren en personen met een beperking. “Er is wel altijd genoeg geld voor buitenlandse reizen die onverantwoord blijven. Wat een verspilling ten koste van land en volk!”, aldus Bhikharie.

SK

error: Kopiëren mag niet!