Bredere discussies nodig voor kwestie dubbele nationaliteit

Er zal binnen de regering en daarbuiten een brede discussie gevoerd moeten worden over de kwestie van dubbele nationaliteit. Dit zei Buitenland-minister Albert Ramdin vorige week tijdens de debatten in de Nationale Assemblee over de ontwerpwet Reisdocumenten.

Het Assembleelid Rabin Parmessar (NDP) stelde namelijk concreet de vraag hoe de regering staat tegenover de kwestie van dubbele nationaliteiten in Suriname. Uit de woorden van minister Ramdin blijkt, dat de regering thans nog niet zover is om een finale visie hierover te presenteren en dat er daarbuiten zelfs eerst een bredere nationale discussie hierover zou moeten komen. Wat voor minister Ramdin wel onvermijdelijk zal zijn is dat de bevolking van Suriname wel moet toenemen teneinde de ontwikkelingen in diverse sectoren tot stand te brengen. 

“We hebben gewoonweg te weinig inwoners om de ontwikkeling tot stand te brengen. Expertise binnen diverse sectoren is beperkt beschikbaar en zal nodig zijn indien we Suriname op dit moment verder willen ontwikkelen”, aldus minister Ramdin.

Voorbeeld binnen sport 

Het verstrekken van een dubbele nationaliteit, indien daartoe wordt besloten, zal ertoe moeten leiden dat op korte termijn de nodige capaciteit van het land kan worden opgevoerd. Volgens minister Ramdin is dit reeds gebleken binnen de sport, met name de voetbalsport. “We hebben dus reeds voorbeelden van hoe het systeem van dubbele nationaliteit kan werken als het gaat om het ondersteunen van de ontwikkeling in Suriname”, aldus Ramdin.

Tijdens de debatten in het parlement had het Assembleelid Ebu Jones (NDP) erop gewezen dat de nationale paspoorten die recentelijk aan de Surinaamse diaspora sporters zijn verstrekt, puur bezien vanuit de Surinaamse wet, niet zou kunnen omdat betrokkene, niet over de Surinaamse nationaliteit beschikken. Er zouden volgens Jones nu dus twee zaken kunnen gebeuren: of de nationale paspoorten worden ingetrokken of het hebben van dubbele nationaliteiten zou wettelijk geregeld moeten worden. Die wettelijke voorziening is er thans niet. Om die in te voeren is terecht volgens minister Ramdin eerst een brede nationale discussie nodig.

SS

error: Kopiëren mag niet!