Regering pakt ordening en regulering backtrack route aan

Belanghebbenden, inclusief plaatselijke boothouders, hebben onlangs President Chandrikapersad Santokhi aangeschreven om de backtrack-route te legaliseren. Tijdens het bezoek op 23 en 24 april van de president aan Nickerie zijn hierover al gesprekken gevoerd met verschillende autoriteiten in Nickerie.

Op basis van de brief van de belanghebbenden en de gesprekken is besloten om de zaak op te pakken. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de opdracht gekregen om binnen afzienbare termijn met een plan van aanpak te komen tot ordening en regulering van de backtrack-route.

De backtrack-route staat bekend om de ongecontroleerde wijze van personen- en goederenverkeer tussen Suriname en Guyana, hetgeen schade toebrengt aan beide landen. Inmiddels heeft het ministerie van BIBIS verschillende betrokken diensten ontvangen op het ministerie ter bespreking van regulering van de backtrack-route. De ministeries van Defensie, Justitie en Politie, Volksgezondheid, Financiën en Planning en anderen zijn nadrukkelijk betrokken bij de evaluatie en de verdere aanpak.

De eerste werkbespreking met de stakeholders vond donderdag 28 april plaats onder leiding van ambassadrice Shirley Ronodikromo (Juridische Aangelegenheden, BIBIS). Hierbij is een evaluatie gemaakt van de stand van zaken en de mogelijke aanpak van uitvoering. Men was het erover eens, dat er aanleg van faciliteiten nodig is met betrekking tot immigratie, douane en andere havenfaciliteiten.

Het projectdossier uit 2007/2008 ‘Regulering backtrack-route’, opgesteld onder leiding van de toenmalige minister van Justitie en Politie en inmiddels de huidige president, zal worden geraadpleegd en er zal worden gekeken welke aspecten een update vereisen. De verwachting is dat deze evaluatie nog eind deze week afgerond kan worden, waarna een speciaal hiertoe samengestelde commissie de uitvoering ter hand zal nemen, waarin ook de belanghebbenden zitting zullen hebben.

‘Er komt veel bij kijken in termen van de ordening’ aldus Ramdin. ‘Er zijn verschillende diensten bij betrokken zoals de douane, immigratie, maar ook politie, defensie, volksgezondheid en er moeten noodzakelijke faciliteiten worden gecreëerd om te garanderen dat de uitvoering correct en probleemloos verloopt. Daarnaast moet er ook overleg met Guyana worden gepleegd hieromtrent. Ik zal dit de komende week doen met mijn collega Hugh Todd, minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking.’

Minister Ramdin gaf tenslotte mee dat de regering de noodzaak van de regulering en ordening erkent, zodat deze grensoverschrijdende activiteiten uit de illegaliteit kunnen worden gehaald.  

error: Kopiëren mag niet!