Ministers Nurmohamed en Mac Andrew positief terug na bezoek Matawaigebied

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (zie foto top) noemt het bezoek van een presidentiële delegatie aan het Matawaigebied succesvol, omdat de bewoners hun noden onder de aandacht hebben kunnen brengen. Een prioriteit die onder zijn portefeuille valt is de aanpak van de weg naar het Matawaigebied. 

Hij zegt de opdracht gekregen te hebben de weg aan te pakken. “Gelukkig heb ik al het voorwerk gedaan. Ik ga al de onderzoeksrapporten op tafel leggen en voordragen aan de regering. Want als we ontwikkeling willen dan moeten we als regering eens zijn daarover.”

Na goedkeuring van de regering zal de weg aangepakt worden. Er is wel een kostenplaatje aan gekoppeld. De minister zegt daarover ook met ondernemers, die in het gebied actief zijn, te zullen praten. “De weg kan heel snel gerehabiliteerd worden in samenwerking met lokale ondernemers, die materiaal hebben. Daarnaast moet op bepaalde plekken de waterafvoer aangepakt worden. De aanpak zal enkele miljoenen kosten, maar het kan middels een Publiek Private Partnerschap (PPP) effectief en efficiënt aangepakt worden.”

Een PPP kan naar zeggen van de minister zo gunstig werken, dat er op den duur overgegaan kan worden tot het verharden van de weg.

Steven Mac Andrew, de pas benoemde minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), geeft aan dat gekeken naar de noden in het gebied met betrekking tot arbeid, werkgelegenheid en jeugdzaken, er vanuit het ministerie geholpen moet worden om richting te geven aan een plan waarmee de gemeenschap geholpen kan worden. De bewindsman heeft zijn hulp toegezegd om op korte termijn verlichting te brengen in de noden van de bevolking. 

Tienerzwangerschappen

Een van de zaken die naar voren is gebracht door de granman, is dat er in het gebied veel tienerzwangerschappen voorkomen. Dit kwalificeert het ministerie als een groot risico onder jongeren. Volgens de bewindsman is het een issue dat verder besproken moet worden, zodat in kaart gebracht wordt in welke mate het in het Matawaigebied voorkomt. Op basis daarvan zullen de benodigde interventies gepleegd worden. “Hierbij kan men denken aan bijscholing van de jonge moeders die vanwege hun zwangerschap niet verder naar school kunnen en andere zaken waarbij het ministerie kan helpen, zoals arbeidsbemiddeling waarbij zij worden geholpen aan werk”, zegt de bewindsman. 

Werkgelegenheid

De minister zegt verder, dat werkgelegenheid ook een issue is in het gebied. Volgens hem zal gekeken moeten worden naar mogelijke kansen om dit te creëren. Bij werkgelegenheid wordt er uitgegaan van twee aspecten. Ten eerste iemand die werk zoekt om aan een baan te komen, en ten tweede iemand die als zelfstandige ondernemer, in vele gevallen micro of kleine ondernemer, aan de slag gaat.

Minister Mac Andrew denkt dat dit gebied volop kansen biedt, zeker voor personen die als ondernemer aan de slag willen. “Het Matawaigebied is een mooie toeristische plek en op dat gebied zouden mensen activiteiten kunnen ontplooien waarbij de kans bestaat dat zij banen kunnen creëren voor anderen die geen ondernemer willen worden. Op meerdere gebieden zijn er kansen, ook in de landbouw. Zeker is dat de economische bedrijvigheid nodig is in het gebied”, aldus Mac Andrew.

error: Kopiëren mag niet!