Afvalbeheer: “Overgang vuilophaal van avond naar ochtend lukt aardig”

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) is per 1 maart overgegaan op het ophalen van vuil in de avonduren naar overdag. Dit besluit werd genomen voor een betere controle en veiligheid tijdens de werkzaamheden op de wegen, maar ook op de vuilstortplaats te Ornamibo. Het huisvuil moet op de op te halen dagen uiterlijk om 08.00 uur langs de weg voor de woning worden geplaatst en niet eerder, omdat het vuil wordt opgehaald tussen 08.00 en 17.00 uur.

Het onderdirectoraat Afvalbeheer benadrukt, dat de overgang voor de dienstverleners positief is bevonden. De vuilstortplaats te Ornamibo is nu de hele dag open van 07.00 tot en met 19.00 uur. Na zeven uur in de avond mag er niet meer gedumpt worden op de vuilstortplaats mits de vuilophaler toestemming heeft daarvoor. Doordat het vuil van de binnenstad pas na 16.30 uur wordt opgehaald, hebben de vuilophalers die hiermee belast zijn toestemming na 19.00 uur te dumpen.

“Het lukt aardig”

Overdag is het verkeer drukker dan in de avond, waardoor het ophalen van vuil iets langer duurt, maar desondanks lukt het aardig. 

Derhalve wordt een beroep gedaan op de samenleving om te letten op de vuilophaaldagen. Vooral winkeliers wordt gevraagd zich te houden aan de ophaaldagen en vuil zodanig te plaatsen dat het geen last vormt voor de omgeving. 

“Klakkeloos gedumpt”

Er wordt nog steeds geconstateerd dat vuil klakkeloos wordt gedumpt onder andere op hoeken van straten. Er wordt alles aan gedaan om de bermen schoon te houden. Een dringend beroep wordt gedaan op de samenleving om het vuil op een plek te plaatsen dat daarvoor bestemd is of in een eventuele afvalbak voor de woning.

“Fake-berichten”

Afvalbeheer attendeert de gemeenschap erop om niet beïnvloed te worden door valse informatie met betrekking tot het ophalen van vuil. Er zijn onlangs verschillende fake-berichten gelanceerd via social media die onjuiste informatie bevatten. 

De informatie in die artikelen via social media op 10 maart en 27 april, waarbij men steeds dezelfde foto gebruikt om te doen overkomen dat Afvalbeheer haar werk niet naar behoren doet, deze info berust niet op waarheid. 

Onderdirecteur Jason Gummels van het onderdirectoraat Afvalbeheer doet een dringend beroep op de samenleving om niet te reageren op fake-berichten. Het gaat erom, dat mensen hun huisvuil op de op te halen dagen uiterlijk 08.00 uur langs de weg voor de woning plaatsen en niet eerder. Afvalbeheer is niet verantwoordelijk voor beschadigde of geplunderde vuilniszakken die worden veroorzaakt door straathonden en niet kunnen worden meegenomen door de vuilophaalwagens. 

Voor de correcte informatie dient men de juiste berichten te volgen via de officiële nieuwssites of de website van Openbare Werken. Op werkdagen is de vuilophaaldienst tijdens kantooruren te bereiken via het telefoonnummer 462445 of 1 x 24 uur via het WhatsAppnummer 8612123.

error: Kopiëren mag niet!